av Hanna E Marcussen | februar 11, 2009  

Mer enig med Shell enn med Stoltenberg..

Jeg skjønner at Norge mangler visjonære politikere når det viser seg at jeg er mer enig med direktør for undersøkelse og produksjon i Norske Shell, Tore Holm, enn med landets regjering i klimaspørsmålet..

I sitt foredrag på seminaret «CO2-håndtering – er vi i rute?» i Trondheim, sa Holm blant annet dette:

Savner politikere med ryggrad
Shell-direktøren mener at det er all grunn til å være utålmodig.

– Jeg ønsker meg internasjonale toppolitikere med ryggrad. Det har jeg ennå ikke funnet. Det har vært relativt mye prat og lite handling hittil. Vi løser ikke dette i Norge, og vi kan ikke kjøpe oss vekk fra dette. Selv om det er bra at det kjøpes kvoter i utlandet, så er ikke det nok.

For lav avgiftsøkning
Holm er ikke imponert over tiltakene som de norske politikerne har lansert, og viser til debatten den beskjedne avgiftsøkningen på drivstoff skapte i fjor vår. Da økte regjeringen avgiftene på bensin og diesel med fem og ti øre.

– Det er patetisk. Det utgjør mellom 100 og 200 kroner for en gjennomsnittsfamilie. At noen klarer å lage så mye ståhei for 10 øre er skremmende. Vi må forvente oss at det blir stilt tøffere krav til vår levemåte. Vi kan ikke late som om dette ikke vil koste.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det patetiske er ikke bare størrelsen på avgiftsøkningene, men den vanvittige mangelen på hva de økte avgiftskronene skal BRUKES til ETTER at de er innkrevd. Det er jo bare smuler og mikroskopiske symboltiltak som iverksettes, når man sammenligner med milliarndene som tas inn i mljørelaterte avgifter.

Hva hjelper det miljøet at norske forbrukere endrer sitt handlingsmønster, sålenge den økte, statlige inntjeningen dette forårsaker, brukes som om det ikke var noe krise i det hele tatt?
Når hørte vi sist Trond Giske mane kulturen til mindre reising, færre festivaler, lavere godgjørselser, forvente seg mindre stats støtte etc etc?
Senking av ambisjonsnivå på diverse operabygg, hopp bakker, kulturhus, sportsarrangementer osv? Aldri.
Eller når hørte vi sist politikerne snakket om ansettelses stopp i staten? Å fjerne oppgaver fra det offentlige for å rett og slett senke det offentlige forbruket? Aldri.

Da heter det plutselig at “velferdsstaten KOSTER så mye å opprettholde…” Ikke det at jeg kjøper det argumentet, men om så var, så ville miljøet uansett komme akkurat likt ut, sålenge forbruket til private og offentlige SAMLET SETT ikke går ned!

HVIS det er så at mer og mer av det samlede forbruket MÅ overføres til det offentlige rett og slett for å opprettholde velferdsstaten, er jo miljøgreia helt fåfengt.
For det betyr jo bare at velferdsstaten er for miljøbelastende, og må slankes. Det offentlige lever over evne, men istedefor å gjøre noe med det, struper de det private forbruket, slik at de slipper å tak i sitt eget problem. Og i mellomtiden slipper Norge som nasjon selvsagt ut akkurat like mye som før.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig med deg i at miljøavgifter bør gå direkte til miljøtiltak, tror mange ville føle det mer meningsfullt å se at pengene de betaler gir konkrete resultater.

I forhold til offentlig og privat forbruk synes jeg det viktigste er å skille mellom forbruk av varer og forbruk av tjenester. Tjenester er som regel mindre miljøbelastende enn varer. Imidlertid er jeg enig med deg i at forbruket av varer må gå like mye ned i offentlig som i privat sektor. Og offentlig sektor må gå foran som et godt eksempel i forhold til å redusere egne utslipp.

Dessverre er mye av dagens klimapolitikk preget av at enkeltpersoner skal få dårlig samvittighet fordi stortingspolitikerne er redde for å sette inn tiltak der det virkelig hadde monnet – oljesektoren, industrien og transportsektoren. Skrev et innlegg om dette på min forrige blogg:
http://hemarcussen.wordpress.com/2008/06/11/norsk-klimadebatt-pa-avveier/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Perspektiver ja og vyer ? All virksomhet til norske myndigheter går ut på å i størst mulig grad bevare eksisterende strukturer. Den viktigste oppgaven er å holde liv i en gigantisk overdimensjonert offentlig sektor og byråkrati. Hver gang noen forsøker seg, så er de umiddelbart stemplet som Frp eller blåruss. Legg merke til inventaret hver gang man intervjuer offentlige byråkrater, det er kun de ekslusive kontormøbbelleverandører som får innpass der. Byråkratene ruler og vanlig folk får bare pent innfinne seg med alt de krever.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, problemet ligger vel helst i det at slikt som Geotermisk energi, som jo er gammel teknologi, ville fjerne alle former for fosilt brennstoff, en gang for alle. Totalt uten klimagasser eller noe som helst. Eneste avfall er vanndamp.

Tror nok Shell mfl vil gjøre hva som helst for å unngå dette. Det er klart at politikerne i Norge er for puslete. Enten det eller så er de for dumme, jeg satser mer på det første.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei!

Godt å se at det er flere politikere som leser Teknisk Ukeblad og som blogger om det.

Jeg håper dette er starten for en ny serie med nettdebatter som går på tvers av nettaviser og blogger, og på tvers av teknologer, økonomer, politikere og alle andre – med utgangspunkt i vår journalistikk ;-)

Mvh
Anders Brenna
Nettsjef
Teknisk Ukeblad

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Einig. Regjeringa burde gått mykje meir ut og gjort skikkelege miljøtiltak.

Ikkje bare setje opp meir avgifter på drivstoff, men premiera tiltak som er gode for miljøet. Og dei må byrja å tenkje miljø i praksis. I dag er miljønoreg avgiftsnoreg. Grunnen til at politikarar ikkje har nokon visjon for miljøtanken er fordi dei ikkje tenkjer miljø. Hadde dei tenkt miljø så hadde dei vore så dristige og sagt at i 2015 skal det kun selges El-bilar i Noreg. Og at me slutter med olje. Og at Noreg må finne nye vegar for å tjene pengar og nye vegar for å produsera meir energi.

Hus må også bli meir miljøvenlige. Å bygge passivhus/lavenergihus må bli premiert. (I dag er det ikkje det. Ikkje på den måten.) Smarthus-teknologien burde vore eit standardkrav i dag, for å spara energi i boligen. Det er for mykje sløs.

Og kvifor må alle køyra bil. Kan me ikkje byrja å bruka alternative måter å koma oss fram på. Folk sett seg i bilen bare det er 500 meter dei skal bevega seg. Dessutan må det kollektiva tilbodet bli mykje betre. Billigare og betre. Og det er først då ein verkeleg byrjer å ha ein visjon for miljø her i Noreg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Morten: Enig med deg i at mye norsk politikk går ut på å bevare eksisterende strukturer og eksiterende politikk, blant annet oljevirksomheten. Problemet er at business as usual fører oss rett inn i en katastrofe, vi trenger derfor langsiktige perspektiver, visjoner og vilje til å endre det som ikke er bærekraftig.

Karting: Velger også å tro at stortingspolitikerne ikke er dumme, men jeg tror de mangler ryggrad til å sette igang de tiltakene som er nødvendig, fordi det blant annet vil føre til at oljesektoren må fases ut. Men hvor er visjonene for å erstatte den med andre arbeidsplasser – vi kommer til å trenge mye arbeidskraft for å legge om hele samfunnet i en økologisk og sosialt bærekraftig retning. Det må forskes og utvikles, bygges høyhastighetsbaner, oppgradere miljøstandarden på eksisterende bygg, planlegges smartere i forhold til transportbehov, gjennvinnes alt vi bruker av ressurser osv. osv. Norge kommer ikke til å gå tilbake til steinalderen av at vi slutter med olje :)

Anders: Skal gjøre mitt beste for å få flere slike nettdebatter, synes dere har mange bra artikler ;)

Hjelmen: Helt enig i alt du skriver, skjønner ikke hvorfor vi ikke bare kan sette igang med det samme – det er dette som er fremtiden, og jeg synes det er mindre skremmende å skape den enn å fortsette på samme måte som vi gjør nå..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det som forbauser meg mest med politikerene i rike Norge, er at de ikke greier å supplere med noe ved siden av avgiftene.

Land det er naturlig å sammenligne oss med, har flere oppsiktsvekkende og innovative løsninger på mange områder men mest av alt på miljø.

I Norge virker det som det er den lettvinte løsningen å hive på en avgift den eneste. Det ser ut som at politikerene bruker så mye tid på å reise at de ikke har tid til å komme på nye løsninger.

Som for eks gratis eller nærmest gratis kollektivtransport i de store byene. Som de nye tallene fra Oslo Sporveier viser i oppgangen av antall reisende etter at de satte ned prisen en smule. Hvor mange lar bilen stå om billetten på trikken koster 5 kroner? Poenget er om du er en familie på tre, koster da trikken eller bilen mer? Og om summen blir nesten den samme – velger familien den behagelige bilen som går når de velger, eller den overfyllte rutebussen? Bare ett eksempel på løsninger og grunnen for løsninger i land rundt oss.

Avgifter viser (tvangspålagte for de med mindre penger) gode resultater, og gode penger inn til staten. Dermed trenger ikke politikerene å komme med nye løsninger og gjøre jobben selv.

Det er som om de tar opp en mal i powerpoint og legger inn nye formål, og enda ha tid til et glass vin og en bedre middag med de store herrer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

§ 75.
Det tilkommer Storthinget:
.
.
l. at udnævne en Person, der ikke er Medlem af Storthinget, til, paa en Maade som er nærmere bestemt i Lov, at have Indseende med den offentlige Forvaltning og alle som virke i dens Tjeneste, for at søge at sikre at der ikke øves Uret mod den enkelte Borger;

Jeg er ikke mye lov kjent. Men siden CO2 er en IKKE giftig gass, og INGEN (i løpet av 12-15 års forskning + X mill. kroner) har kunnet påvise samen heng mellom menneskelige utslipp og klima.
Har da politikerne lov å kreve inn CO2 skatt? Kirken brukte pengene fra avlatsbrev til å bygge Peterskirken, kanskje politikerne vil spare dem til å møte en kaldere klima periode. Noe flere og flere forskere ser for seg.
Og, – etter klimapopulismen er det i Norge nærmest ikke drevet miljøpolitikk. Jeg var nettopp på en orientering om oppdrettsnæring. Der fortalte forskere om X-hundre tonn Nitrogen som gikk fritt ut i sjøen, og det gjorde INGENTING! Hvorfor er det da NULL- toleranse for Nitrogenutslipp i f.eks. landbruket?
Hvor mange hundretusen mennesker skal dø av sult, for å holde øko bilparken til Solheim surrende?
Du ønsker deg internasjonale toppolitikere med ryggrad.
Jeg ønsker meg politikere som ikke lar seg pisse oppetter leggen av flanellsskjorte adelen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Anne-06: Enig i at det trengs flere løsninger enn bare avgifter. Forskning og utvikling av ny teknologi prioriteres altfor lite, det satses ikke ordentlig på utbygging av komfortabel, rimelig og miljøvennlig infrastruktur – eksempelvis høyhastighetsbane. Avgifter legges bare på det som er negativ, den fjernes ikke fra det som er positivt. Blant annet burde økologiske varer være momsfrie.

Jernfot: Jeg ser ikke helt hva du mener med:
“INGEN (i løpet av 12-15 års forskning + X mill. kroner) har kunnet påvise samen heng mellom menneskelige utslipp og klima”

Kan du vise til hvor du har lest dette?

At eksempelvis CO2 er en klimagass er noe man kan påvise i laboraturium, det har vært kjent lenge før man begynte å snakke om global oppvarming. Usikkerheten ligger i nøyaktig hvilke konsekvenser utslippene har, det er mange faktorer det er vanskelig å ha full oversikt over. Imidlertid er det bred enighet blant forskere om at konsekvensene blir dramatiske dersom ikke vi stopper utviklingen. Noen konsekvenser er allerede merkbare og vil ikke være mulig å unngå. Disse må vi tilpasse oss.

Jeg er allikevel enig med deg i at en del miljøproblemer for altfor lite oppmerksomhet fordi de kommer i skyggen av klimaendringene. Tap av artsmangfold og ressurskrisene vi står overfor er også alvorlige problemer vi er nødt til å finne løsninger på dersom vi ikke skal løpe rett inn i en katastrofe.

Jeg er imidlertid fremtidsoptimist fordi alt som er mennesskapt kan vi gjøre noe med. Det handler bare om å finne viljen, men foreløpig virker det ikke som om norske stortingspolitikere har den viljen som trengs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ikke min mening å “omvende” noen. Men fra jeg begynte å interessere meg for miljø – min eksistens har bokstavelig talt vært avhengig av naturen. Og da dette med klima endringer ble “inn”, har jeg måttet utvide min horisont med mer en det dommedags profetene kommer med.
Når det gjelder CO2, hvordan kan en dobling av nivået påvirke klimaet i vesentlig grad når det nivået vi har, og har hatt gir 99,99 % virkning? Kan noen forklare meg hvordan man kan få mer enn 100% av noe som helst? Det er like “naturlig” som at naustet blir rødere og rødere hvis jeg maler og maler med samme rødmaling?
Og hva er så forferdelig med 0,4 oC mildere klima? Helvete starter vel den dagen vi opplever lignende tilstander som den lille istid (16-1800) da mangel på mat gjorde prisene flere hundre prosent høgere!
Det kan da ikke være noen som tror A.Gore sine røverhistorier om at isbjørn dør ut? Dem døde ikke ut den tiden Eirik Raude s menn drev med korn på Grønland!
Eller at Malaria er en varme avhengig sykdom som kommer til å drepe ned hele den nordlige halvkule dersom det blir varmere? Malaria er en fattigdoms sykdom, uavhengig av klima, det har historien bevist med tragedien i Arkangelsk.
Et annet forklarings problem profetene sliter med, er at temperaturen har sunket de siste 8-10 årene, på tross av at CO2 nivået har steget med samme rate? 0,64oC for å være konkret. Får jeg minne om at klimakrisen var 0,4oC?
En annen interessant ting er. Fra 1991 til 92 steg det totale CO2 innholdet med 1,46 ppm. Dette utgjør 3 Gigatonn C. I samme tidsrom produserte vi mennesker 12 Gtonn CO2!? Hvor i huleste er det blitt av de 9 Gtonn som differansen utgjør?
Dette er en del erfaringer jeg har gjort av nysgjerrighet, og det fører til sinne og frustrasjon når nesten alle politikere snakker om klimakrise og tror det er miljøvern. Det er tvert imot, miljø er kommet i skyggen av den påståtte klimakrisen, og lider.
Tilbake til eksemplene jeg nevnte først, det er ting som “føre var”- “den som forurenser skal betale” med flere. Konkret lokalt problem er oppdrettsnæringen – “føre var”- gjelder ikke der, dette på tross av at kystsoneplan ikke er på begynt og at det ikke er startet grunnforskning på kyst torsk.
“Den som forurenser…” gjelder heller ikke, ettersom det ikke er opprettet fond som skal bære kostnadene ved ev.opprenskning. Da snakker jeg om “vanlig” svineri som næringer kan levne etter seg, den genetiske forurensningen kan vel selv ikke Gud rette opp. Og DET er en krig vi allerede har tapt, både i dyre og plante verden. Har noen tenkt på hvor det frøet som ligger i hvelv på Svalbard skal såes, etter 20, 30, eller flere år med “fritt frem” for genmodifisert så varer? Dette oftest i bytte med arbeidsplasser. Fines det noen så naiv at de tror det kan brukes vanlig så varer på en side av vegen, og gen-varer på den andre?
Alt dette er gjort mulig ved at flanellskjorte adelen har kunnet mannipulere dumme politikkere. En ting til slutt – hvorfor er det så viktig å huske krigen? Er det ikke for at galskapen IKKE skal gjenta seg? Les mer historie, og sørg for at de kommende generasjoner får del av hele, ikke bare om krigen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager, glemte ditt konkrete spørsmål.
Cicero, som i formålsparagrafen sin er PÅLAGT å påvise sammenhengen mellom klimaendringene og menneskelige utslipp, har IKKE klart det siden 1996-97, de bare mener det er.. IPCC har heller ikke klart det. De har en avstemning blant panelet, og avgjør ved simpelt flertall. Konsensus. Og hva dette har kostet kan man bare gjette på.
Det IPCC i tillegg har gjort, er å presentere en temperatur graf (den A.Gore skremte vannet av Nobelkomiteen med), produsert av M.Mann. I ettertid dokumentert som forsknings fusk av tre ulike forsknings team. Denne ble brukt som grunnlaget til Kyoto-avtalen vi har i dag!?Dette er de samme som er freidige nok til å kalle andre som har annet syn på saken korrupte!
Det fins stoff om dette mange steder, bortsett fra aviser, de tar (helst)ikke inn syn utenom det offisielt godtatte. Men først må man akseptere at det ER to sider av saken og lese det som fins med et minimum av objektivitet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00