av Hanna E Marcussen | februar 20, 2009  

Jeg stjeler ikke – jeg deler

I wouldn\’t steal… but i do download films

Endelig har kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell kommet på banen i fildelingssaken. Han sier at SV vil utrede muligheten for et lisenssystem à la TONO, slik at rettighetshaverne får den betalingen de skal ha. I utkastet til SVs program står det:

SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig, i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. På sikt bør også andre medietyper utredes.

Dette er absolutt et skritt i riktig retning, men det er fortsatt ikke godt nok. All form for ikke-komersiell fildeling må bli lovlig, fordi det er positiv for samfunnet og fordi fildeling ikke er noe man verken kan eller bør stoppe. Samtidig vi må også kompensere opphavspersoner, slik at det stimuleres til mer kultur- og kunnskapsproduksjon.

Jeg og andre fildelere er ikke kriminelle. Vi ønsker ikke å ta levebrødet fra dem som skaper musikk og film. Det vi ønsker er å kunne utnytte de fantastiske mulighetene nettet gir oss til fri flyt av kultur og informasjon. Jeg betaler gjerne en månedlig avgift, så lenge denne gjør det mulig for meg å bedrive fildeling lovlig og jeg vet at den går til opphavspersonene, ikke til multinasjonale distribusjonsselskaper som nekter å omstille seg.

Jeg aksepterer derimot ikke alle forsøkene på å innskrenke våre borgerrettigheter i den digitale verden. Jeg vil kjempe mot alle slike forsøk. Jeg er stolt av at vi i Miljøpartiet De Grønne har våre søsterpartier over hele Europa med oss i denne kampen, også i EU-parlamentet.

SV er på god vei, men vi mener det ikke er nok å si at man bare skal utrede muligheten. Herved oppfordrer jeg SV ved Solhjell til å være tydeligere i kampen mot storebror-samfunnet.

For oss i Miljøpartiet De Grønne er det selvsagt at retten til å dele, retten til personvern, ytringsfrihet, retten til å lære, retten til tilgang på kunnskap, retten til møtevirksomhet samt forbrukerrettigheter også må gjelde på internett.

Vi ser den digitale teknologien som en stor ressurs, ikke en trussel. Datalagringsdirektivet og den svenske FRA-loven er eksempler på mistenkeliggjørende tiltak som åpner for masseovervåkning og kontroll. Fildeling kan ikke sammenlignes med forbrytelser som organisert kriminalitet og terrorisme. Opphavspersoner og kunstnere må sikres et rimelig levebrød på andre måter enn kriminalisering av privat fildeling.

I vårt programutkast står det blant annet at vi arbeider for:

  • En ny opphavsrettslov som åpner for privat deling av digital kultur, med en lisensavgiftsløsning for kompensasjon av opphavspersoner.
  • Økt bruk av fri programvare i offentlig sektor, særlig i skolen.
  • Fri tilgang på og bruk av offentlig finansierte prosjekter som for eksempel vitenskapelig forskning og fjernsynsprogrammer.
  • Universell utforming av alle offentlege datasystemer, blant annet ved å stille strenge krav om bruk av åpne standarder og filformater.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Du stjeler. Hvordan kan du dele noe som ikke er ditt?

Det er ingen borgerett å stjele noe som folk har skapt, enten det er fysisk eller “bare” musikk, film eller programvare.

Ganske fantastisk å blande det å stjele sammen med personvern og yttringsfrihet.

Når jeg leser programutkastet, så vet jeg i alle fall hvilket parti jeg ikke skal stemme. Bruk av fri programvare, hvem skal finansiere den? Det er ikke noe fri programvare.

Det eneste fornuftige her er punktet om åpne standarder og filformater.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg tror jeg har hatt en dårlig dag.. Se bort fra innlegget over. Jeg synes egentlig du har rett..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så hyggelig da, håper dagen din blir bedre! :)

Mitt poeng er at fildeling kan være en vinn-vinn situasjon for brukere og skapere så lenge vi bruker energien på å få på plass en god kompensasjonsordning for skaperne/opphavspersonene. De eneste som sannsynligvis vil tape på noe sånt er multinasjonale selskaper, som ikke har vist noen vilje til å tilpasse seg utviklingen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] siste tida, blant anna gjennom bloggpostar som har fått merksemd på nettsidene til VG. Les her: Jeg stjeler ikke, jeg deler Opphavsrett Fildeling: IFPIs artistalibi er borte De Grønne støtter Pirate Bay: Fildeling er [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00