av Hanna E Marcussen | februar 25, 2009  

Inga Marte Thorkildsen og olje

Av og til føler jeg et strekt behov for å fortelle Inga Marte Thorkildsen at hun sitter på stortinget for et parti som ikke er villige til å stille et eneste oljeultimatum for regjeringssamarbeid, og at partiet hennes sitter i regjering nå og at det ikke har medført noen sterkere styring av StatoilHydro.

Beklager Thorkildsen, men jeg får ikke større tiltro til SV ved at du synes det er fint at Teknologirådet legger frem en rapport med anbefaling om at staten må bruke eierskapet sitt mer aktivt for å styre StatoilHydro i en mer miljøvennlig retning.

Da StatoilHydros satsing på tjæresand i Canada var i vinden i fjor oppfordret jeg regjeringen til å ta sterkere grep om selskapets investeringer. SV kom ikke på banen den gang.

Jeg tror på at dine intensjoner er gode Thorkildsen, men jeg tror ikke på at partiet ditt makter å holde fast ved oljemotstanden når de harde prioriteringene kommer. Til det er ikke oljemotstand og miljøhensyn grunnfestet godt nok i partiets ideologi. Det er derfor dagens “rødgrønne” regjering er så sørgelig lite grønn.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Enkelte på Stortinget burde kanskje utvise en smule ydmykhet for folket og tenke igjennom hvilke konsekvenser deres vedtak har for resten av folket?

Å sitte på Stortinget med knapt 7% av folket i ryggen bør vel ikke gi carte blanche til å herse som man vil med de resterende 93%?

For ikke å nevne de interessegrupper (og partier) som gjennom valg ikke har fått tildelt en taburett i det hele tatt?

Man bør kunne kjempe for en sak, men bør ikke miste av syne hvor stor andel av folket man egentlig har i ryggen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

trodde først det sto paganist utopist.. :-)

må langt på vei si meg hjertelig enig i dine synspunkt om thorkildsen og sv. syntes det er trist og leit & det ser ikke bra ut med tanke på lofoten og vesterålen kontra arbeidsplasser og “verdiskaping” – jeg tror vi trenger et nytt parti, om politisk er veien og gå. da tror jeg videre at norges kultur parti – kan ha noen løsninger.
mest i form av verdiskaping! (paritiet er ikke stiftet enda men er i skape prosses på facebook) http://www.facebook.com/group.php?gid=29486868203&ref=ts …i mangel på andre export artikler , hvorfor ikke kultur..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ARGUS37: Kanskje burde det være obligatorisk for stortingspolitikere ta et friår fra Stortinget i ny og ne? Et friår med vanlig jobb i samfunnet?

tormodhg: Paganist utopister finnes det nok også en del av, men jeg er nok mest pragmatisk ;)

Jeg er sikker på at Miljøpartiet De Grønne godt kunne samarbeide med Kulturpartiet. Å finne andre ting å leve av enn olje er en av de viktigste utfordringene for Norge fremover. Å gjøre kultur til en av de tingene er en veldig god idé!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Hanna Marcussen!

Slenger innom noen korte ord om miljøpolitikken framover – kanskje upassende i denne tråd. Vel, da er det bare å slette min synspunkter, da det er kort og litt generelt og ikke spesifikt om akkurat Stl, men miljøet og fokus på det fra de dominerende politikere tror jeg vil svinne ned i politiske flotte taler og mindre og mindre fra politisk vilje og handling, i relasjon til prioriteringer.

Denne korte konklusjon, om det er kortslutning eller ei får andre, men meningene kommer fra hvordan fokuset og priotieringene mest sannsynlig vil se ut fra det politiske handlemønster under en kontekst med en verden i økonomisk krise, da det Faktiske Pengetreet Olja som vi har støttet nok vil bli beregnet til å være en langt viktigere støttespiller for den norske stat framover enn det vi har belyst i diskusjoner-/debatter i mediaer eller på Vgbloggen..

- Videre ser en Globalt på det, så ser en ut for at Obamas ord om satsing på arbeidsplasser og en voldsom flott ordlegging i sine taler om miljøsaken, og ordene som står stikk i strid med hva han gjør i sine politiske handlinger..

Obamas “Pengetre” i hans politikk er å videreføre Bush sin politikk, å skape et enda større underskudd, hviket fører til slutt verden i en større økonomisk depresjon…

Det henger ikke helt sammen og helt på greip å bruke så voldsomt mye fra skattebetalernes penger på å redde forurensende industri som GM og diverse banker som likevel ser med 87 % sikkerhet til å gå dunken, konkurs likevel, fra AIG til City Group…

Og de politiske fraser, meninger fra taler om “å satse på miljøet” går vekk i samme pengesluket, og samtidig mens det har vært brukt og tatt, tilranet seg så mye fra folks lommebøker får å redde de kapitalssterke finansfolk, er det ikke hittil vært utformet en reell krisepakker for alle de nye hjemløse, og samlede talle på hjemløse i USA er vel nå på ca. 6 748 000..

Hvor skal han nå ta pengene fra slik at hans politiske ord skal samsvare med framtidige politiske handlinger?

I en slik økonomisk kontekst vil miljøsaken få lide også i langt flere land er min oppfatning så langt, hvilket lander ned på at miljøsaken og det reelle engasjement rundt vil komme fra folk som dessverre IKKE får politisk innvirkning av særlig betydning.
Ja, noen bruddstykker fra Natur og Ungdoms engasjement vil det nok bli gehør fremdeles med flere…

Men kan noen forklare meg at det skal være bra for økonomien at verden går økonomisk på trynet, som det har argumentert for fra enkelte? Forresten ikke her, men andre stedet.

Dette var bare litt initielt… så får en legge inn en forespørsel om å skrive litt mer ved en senere anledning. Passer best kanskje på egen blogg, men der er det få andre som skriver i det en selv er en relativt “elendig” debattant. :)

Ha en finfin dag! :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som et tilleggskommentar, men før en er nødt til å stoppe seg selv, da det ofte er slik når en setter fokus og konsentrasjon på ett tema, Hanne M……., så kan en få seg til å skrive engasjert ivrende i flerfoldige timer og tema, og det blir for mye samlet sett:

Men kort om Oljestatens og dens prioriteringer, da jeg snakket og la inn et ivrende protestmail i mot den norske rødgrønne regjeringa i relasjon til Statens Oljefonds prioriteringer…

Joda, det blei tatt seriøst virka det som av den første politiker som mottok mailen, men etter denne politikeren, som var fra SV, sendte saken videre til de mer sentrale på området der, fikk en aldri svar tilbake…

Saken den gang var det reelle faktum i at det Norske Oljefondet finansierer U.S.A’s kriger med 400 milliarder kroner, hvilket de fremdeles gjør med om lag den samme summen… Så her er det noe riv ruskende galt med politikken og dets prioriteringer.

I Oljefondets aksjeandel, så er det slettes ikke særlig en kan få gjort med å vri investeringer over på miljøaksjer og i riktigere retninger, da det i Oljefondet har vrimlet av investeringer av de svært negative betegnelser som et Isralsk selskap som kutta strømmen til Gaza på et tidspunkt og til de likeså, vel ikke fult så ille selskaper, men i de svært uheldige uetiske selskap, de forurensende oljeselskap.

Men i sum så er den Norske stats investeringer som kan kalles en “miljøprofil”, så forsvinnende liten…

Og til og med partiet SV, tror jeg ikke helt er seg bevisst på disse investeringer i amerikanske statsobligasjon med cirka 400 milliarder norske kroner..

Og dette var bare sånn i hovedtrekka, men det å aksjonere aleine og skrive protestmails til den rødgrønne regjeringen og medlemmer har ikke vært noe særlig nytteverdi.

Unntatt i en sak da, en annen type problemstilling… men..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

God onsdagskveld på den andre siden av PC’en i denne av dine miljøblogger! :)

Om miljøengasjement vha en PC, da computere kanskje er noe av det vektigste og viktigste aktivistmedium pr. i dag..

Som mange andre her inne her inne i denne PC, i hvor alle mennesker er knyttet til et objekt PC’en, så foranlediger det ofte til mangt og meget..

Husker enda på kvelden 4 eller den 5 november 2001, da krigen på Balkan var over, der en sa som følger: – Under krigen følte jeg meg veldig human. – Jeg tok vare TV-apparatet som tok vare på alle i verden…

Mer riktig blir det så med en computer og world wide web, da den skaffer utrolig mye engasjement til tider, derfor kan en computer være noe av det virkemiddelet for miljøsaken også..

Så jeg ville kun i forhold til det Keep up the work!

Da en nettopp har fått innkommet en aktivistkampanje fra krigsveteraner i USA, som jobber for likestilling når det gjelder seksuell legning blant de amerikanske soldater i Afghanistan…

Om drap på sivile blir noe bedre av den grunn tviler jeg sterkt på….men det blei litt om STL og Statoil her, så da får du heller slette de ovenstående innlegg om det blei for generelt om politikk relatert til miljøet…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare legger inn den aktuelle protestmail som det blei sendt, om det er o.k?

Et Åpent brev til Regjeringen, og spesielt til S.V., da de hittil har ignorert mailen som ble sendt den 7 denne måned:

Kjære Regjeringspartiet S.V.!

Ber om et seriøst svar på dette, denne e-mail jeg første gang sendte 07.03.08

Statens pensjonsfond – utland har investert 400 mrd i amerikanske statsobligasjoner, som har finansiert to kriger.

Norge har ingen utenrikspolitiske meninger, bortsett fra om klima og hvalfangst. Ikke engang SV i regjering har fått Norge til å komme med en eneste kritisk ytring mot USAs imperialistiske utenrikspolitikk.

Norge som fredsnasjon har null troverdighet, vi blir ikke forstått som annet enn USAs trofaste lakeier.

Nobelprisen my ass, vi har ikke gjort oss fortjent til den!

Er virkelig russland en så stor trussel at vi må ha USA medgjørlig til enhver tid? USA trenger oss, vi har olje. Vi trenger ikke USA like mye, hva er det UD ikke forstår? La oss heller bli med i EU hvis UD pisser i buksa av tanken på å være alene, så kan vi iallfall tillate oss å ha egne meninger. Norge framstår i dag som et velstående land som gir faen i alt, så lenge vi får skyte hvalen vår. (se bort fra klimapolitikken, som tydeligvis skal rydde opp i vår skitne samvittighet).

spread the word! nei til krig!

· The 15 countries with the highest spending account for 83 per cent of the total;

· The USA is responsible for 46 per cent of the world total, distantly

· Også hjelper vi U.S.A. ved å investere 400 milliarder i amerikanske statsobligasjoner!!!!

· Link http://www.globalissues.org/Geopolitics/ArmsTrade/Spending.asp

Kilden for at Statens Pensjonsfond investerer 400 mrd I amerikanske obligasjoner var herr Johan Galtung og her er et lite utdrag fra hans tale sent i Juli i fjor:

Johan Galtung – “Men hva gjør krigsnasjonen Norge? Den finansierer USAs drap og okkupasjon i muslimske land som Irak og et Afghanistan som er den irakiske katastrofe i langsom kino. En del andre bygninger i Oslo kommer inn i det bildet. Det tidligere oljefondet – i dag “Statens Pensjonsfond – utland” (Folketrygdfondet er “Statens Pensjonsfond – innland”), er nå på 2000 milliarder norske kroner (Norges bruttonasjonalprodukt er 17 – 1800 milliarder,) og vokser med én milliard om dagen. Nylig var 40 prosent i aksjer, 60 prosent i renteinstrumenter, stort sett obligasjoner. USAs andel av aksjene var 31 prosent, og av obligasjonene 33,1 prosent. Altså investeres 250 milliarder av Norges penger i amerikanske aksjer, og hele 400 milliarder i amerikanske statsobligasjoner, bonds, lån. ”

Dette er faktisk for viktig til at det kan ignoreres og ber herved ærbødigst Regjeringspartiet S.V. hvorfor vi med dette gjør så vannvittige investeringer!?

mvh

Med oppfordring til å lage en felles aktivistkampanje ut av dette, fordi som har tid, krefter og energi på og rundt dette som går på Prioriteringer…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det var en ikke helt ny mail, en eldre en var det, men det er vel stort sett samma politikken som føres den dag i dag i landet Norge?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Etienne!

Beklager at det har tatt så lang tid å svare deg. Vi har hatt landsmøte i Miljøpartiet De Grønne, så det tatt det meste av tiden min den siste uken.

Har ikke behov for å slette noen av innleggene dine, er generelt seg ingen tilhenger av å sensurere folk :)

Angående kjøp av amerikanske statsobligasjoner er dette problematisk. Det er også problematisk at vi støtter USAs krigføring gjennom NATO.

Å hevde, som regjeringen gjør, at Norge er et foregangsland innenfor fred og miljø er rett og slett hykleri. I tillegg til å delta i en offensiv angrepskrig, eksporterer vi våpen og olje i store mengder.

Jeg støtter i hvert fall ingen av delene, men jeg hadde i det minste ansett regjeringen som mer ærlig dersom den hadde sluttet å hele tiden hevde at vi er så flinke på fred og miljø – for det er vi ikke. Vi tjener gode penger på å selge varer som ødelegger for fred og miljø.

Arbeidsplasser er viktige, men fremtiden er viktigere. Dessuten blir det feil å fremstille det som om vi ikke har arbeidsplasser dersom vi trapper ned olje- og våpeneksporten. Vi blir bare nødt til å skape nye arbeidsplasser innenfor sosialt og økologisk bærekraftige sektorer. Det er dette finanskrisen burde bli brukt til – å vri økonomien over i en grønn retning.

Enig i at nettet har blitt et av de viktigste stedene å bedrive aktivisme. Derfor er det så viktig å bevare nettet fritt, slik at ikke store økonomiske aktører kan begynne å sensurere informasjonen på nettet. Nettet er et sted også vanlige folk kan komme til orde.

Forresten, siden du nevner Johan Galtung: Han er æresmedlem av partiet og står på æresplassen nederst på listen vår i Oslo :)

Bare hyggelig om du fortsetter å komme med flere betraktninger på bloggen min, om ikke jeg rekker å svare på alle, kan du i hvert fall være sikker på at de blir lest.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei igjen Hanne!

De var slettes ikke ille det jeg skrev over at dessverre dessverre, så kommer politiske nødvendigheter som å prioritere miljøet bli relativt nedpriotert framover pga finanskrisa internasjonalt…

- Hvilket kom på en av de bedre nettsteder for 3 dager rundt dette, Globalissues.org, at de forfeilede krisepakkene, stimuleringspakkene har gjort at andre områder som helse og sosial-politikken og miljø, hans bredere “Change”-lovnader fra valgkampen er blitt mer og mer redusert…

Men det var internasjonalt, her i Norge kan man jo søke å gå mot trenden, men det er et lite parti, Miljøparti De Grønne, og det spørs om MDG og andre miljøidealister kan få nok politisk makt til at Norge kan gå mot strømmen her?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei igjen Etienne!

Selvfølgelig skal vi få nok politisk makt til å gå mot strømmen, det er bare et spørsmål om tid.

Inntil videre er jeg veldig glad for at vi har EU-parlamentarikere fra vårt europeiske moderparti, som jobber for en Green New Deal for Europa.

Vi har lansert den felleseuropeiske kampanjen for European Greens EU-valgkamp i Brüssel denne helgen. Think big vote green! http://europeangreens.ning.com/

Hadde tenkt jeg skulle skrive litt mer om vår sosiale politikk som svar på forrige spørsmålet ditt. Har dessverre ikke tid akkurat nå, men lover å skrive en post om det her på bloggen om ikke lenge.

Grønn politikk handler om å skape et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn. Vi vil å sikre muligheten til livsutfoldelse både for alle nålevende mennesker og alle fremtidige generasjoner. :)

Det er ikke mulig å se finanskrisen, klimakrisen og ressurskrisen uavhengig av hverandre. Løsningene vi grønne foreslår hjelper på alle krisene samtidig, og det er slik vi er nødt til å tenke. Så jeg krysser fingrene for at vi får flere grønne EU-parlamentarikere etter EU-valget i juni. Den grønne gruppen er den 5. største partigruppen i EU-parlamentet.

Det føles av og til litt rart å ikke ha representanter på Stortinget samtidig som vi er godt representert i EU-parlamentet. Vi er med å vedtar EU-politikk, men ikke norsk politikk.

På den annen side blir jo mye norsk politikk vedtatt i EU-parlamentet, så kanskje har vi litt innflytelse på norsk politikk likevel. :)

http://europeangreens.eu/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00