av Hanna E Marcussen | mars 12, 2009  

Folkeaksjon for ytringsfrihet på nett

12. mars er den internasjonale aksjonsdagen for ytringsfrihet på nett. Amnesty International markerer dagen med underskriftskampanje til støtte for Truong Quoc Huy, Mohammed Abbou, Hu Jia og Karim Amer. Oppfordrer alle til å skrive under!

Nettet har blitt det mest effektive forumet for aksjonisme, vi er nødt til å kjempe mot alle krefter som ønsker å innskrenke våre muligheter til å utveksle informasjon fritt på nettet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Et bra tiltak.

Mener du fildeling også er en del av våre digitale rettigheter, eller generell ytringsfrihet viktigere..?

mvh.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg mener det er vanskelig å se på det ene uten å se på det andre. Dersom lovverket i forhold til ulovlig fildeling skal følges opp, vil den eneste måten å gjøre dette på være å bedrive masseovervåkning av hele befolkningen, noe som igjen vil komme i konflikt med ytringsfriheten og personvernet.

Fildeling i seg selv anser jeg også som et gode for menneskeheten, jeg mener deling av kunnskap og kultur er positivt for utviklingen. Imidlertid mener jeg også at skapere selvfølgelig skal ha muligheten til å leve av det de gjør. Derfor mener jeg at debatten burde dreie seg om hvordan vi kan finne de mest mulig konstruktive løsningene som både ivaretar skapere og brukere. Det finnes allerede en del gode forslag til kompensasjonsordninger og forretningsmodeller som både vil komme skapere og brukere til gode. Vi bør konsentrere oss om å finne ut hvilke av disse som er de beste i stedet for den skyttergravskrigen fildelingsdebatten for tiden fortoner seg som.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00