av Hanna E Marcussen | mai 6, 2009  

Skal private aktører få overta politimyndighet?

Kjennelsen i saken om nettleverandøren Lyse tele må utlevere identiteten til personen som la et piratopptak av filmen «Max Manus» ut på nettet holdes hemmelig. Dette er et alvorlig brudd på all demokratisk logikk. Dersom Lyse tapte og er pålagt å utlevere identiteten bak den gjeldende ip-adressen til en privat aktør har vi uten politisk behandling og uten offentlig innsyn gått fra å være et samfunn der kun politiet har myndighet til å innhente slik informasjon der det foreligger skjellig grunn til mistanke, til et samfunn der hvem som helst kan etterforske hvem som helst ut fra sine egne interesser. Er dette virkelig samfunnet vi ønsker oss? Og burde vi ikke hatt en stor offentlig debatt før vi endrer spillereglene i samfunnet så grunnleggende? Er det ikke fullstendig hårreisende at vi ikke får vite utfallet av i en så prinsippielt viktig sak?

Et argument som har vært benyttet av dem som ønsker en utvikling der private aktører gis rett til å få utlevert identiteten bak ip-adresser er at vi ofte gjør opp oss i mellom uten politiets innblanding i resten av samfunnet. Dette er feil – dersom noen rapper vesken min på gata, har jeg ingen rett til å kreve å få se legitimasjon av vedkommende jeg tror har utført handlingen, jeg har heller ingen rett til å kreve av vedkommendes kompiser at de utleverer identiteten til vedkommende. Jeg har selvfølgelig rett til å spørre om å få vite identiteten, men jeg har ingen rett til å kreve det. Derimot kan jeg anmelde saken til politiet, som så kan etterforske saken. Slik har det vært, og slik bør det fortsette å være. Dersom hvem som helst kan kreve å få utlevert identiteten til enhver de mistenker at har begått en forbrytelse, har vi mistet et viktig element i rettssikkerheten vår. Det er en skandale om kjennelsen fra Stavanger tingrett har åpnet for en slik praksis uten at vi engang får innsyn i saken.

Takk og pris har oppegående journalister som Jan Omdahl, som ser konsekvensene av kjennelsens mulige utfall, tatt tak i saken. Forhåpentligvis klarer de å skape nok trykk i saken til at kjennelsen blir offentliggjort. Dersom vi ikke får innsyn i dette er jeg redd vi går mot et samfunn der vi overvåkes og rettsforfølges av private aktører, med kommersielle interesser og med lovpålagt hemmelighold av at dette i det hele tatt skjer. Velkommen 1984… Farvel rettssikkerhet og frihet…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Svaret på spørsmålet ditt er selvføgelig et klart nei. Men jeg skjønner ikke helt problematikken og får litt følelsen av krisemaksimering. I denne saken, slik jeg oppfatter det, er det ikke “hvem som helst” som har “mistanke” om at det er begått er forbrytelse. Det er snakk om en betrodd person som har utnyttet sin stilling til å begå et tjuveri. Om slike spores opp på nettet eller på gata ser jeg som uvesentlig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nei, selvsagt ikke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sjalle: Mitt poeng er at det dersom det er slik du sier at “Det er snakk om en betrodd person som har utnyttet sin stilling til å begå et tjuveri. Om slike spores opp på nettet eller på gata ser jeg som uvesentlig. ” bør det være politiets oppgave og politiets alene å etterforske den eventuelle forbrytelsen. I Norge har til nå politiet hatt monopol på den type oppgaver. Dersom vi tillater private aktører å ta oppgaver som tidligere har vært forbeholdt politiet, undergraver vi rettsikkerheten, personvernet og politiet som institusjon. Åpner vi for at private aktører kan drive etterforskning på denne måten, vil vi uten tvil etter hvert få saker der private aktører misbruker muligheten. Et slikt samfunn mener jeg vi ikke kan akseptere. Jeg mener det er avgjørende at offentlige, og ikke komersielle, aktører skal være de eneste som har mulighet til å bedrive etterforskning. Kommersielle aktører har helt klart sin egen interesse i saken, derfor bør alltid et offentlig (og mest mulig nøytralt) organ ta seg av etterforskning.

Altså, dersom kjennelsen medfører at Lyse er pålagt å utlevere identiteten til personen som har en ip-adresse til en privat aktør i stedet for til politiet, har vi tatt et skritt på veien til et samfunn der politimyndigheten ikke lenger er forbeholdt politiet. Det er en såpass stor endring av spillereglene at det er uforståelig at kjennelsen hemmeligholdes.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00