av Hanna E Marcussen | mai 30, 2009  

En grønn fremtid

Dessverre faller jeg, som veldig mange andre miljøaktivister, ofte i fellen at jeg skriver om hva jeg er mot, ikke hva jeg er for. Derfor vil denne bloggposten utelukkende handle om hvilket samfunn jeg ønsker meg og jobber for.

Jeg vet at ubegrenset vekst i en begrenset verden ikke er mulig uten at systemet før eller senere kollapser. Jeg jobber for at overgangen til et bærekraftig samfunn, i ordets rette betydning, skal være så smertefri som mulig.

Jeg tror på menneskets kraft til å endre sin tilværelse ut fra kunnskapen vi har om verden rundt oss og verdiene vi velger å tro på. Jeg tror veien til et samfunn i økologisk balanse kun er stoppet av våre egne mentale sperrer. Når folk for eksempel sier til meg at vi kommer til å være avhengige av fossile brensler i mange tiår fremover fordi det er økonomisk mest lønnsomt på kort sikt, svarer jeg at det kun blir sånn dersom vi velger at det skal være sånn. Vi kan velge en annen fremtid, det krever bare at mange nok av oss gjør det valget – hver for oss og i fellesskap.

Jeg jobber for et økologisk bærekraftig samfunn. Naturens gjennvinningssyklus er noe av det vakreste og mest geniale jeg kjenner til. Enhver livsform har sin naturlige plass i denne syklusen der liv blir død, for så å bli nytt liv igjen. Systemet regulerer seg selv og holdes derfor i balanse. Vår økonomiske tankegang må endres fra en destruktiv lineær tankegang – rådstoff inn – forbruk – søppel ut, til å kopiere naturens syklus av resirkulering av alle stoffer.

Jeg ønsker en robust økonomi basert på livskraftige lokalsamfunn, ikke en ustabil global finansøkonomi, der vi er prisgitt uansvarligheten til spekulanter på andre siden av kloden.

Jeg mener matsikkerhet er helt avgjørende. Vi trenger nok mat og mat som er fri for giftstoffer. Jeg ønsker et samfunn der vi vet hvor maten vår kommer fra og hva som finnes i den. Helse handler like mye om forebygging som om symptombehandling.

Jeg tror på teknologisk utvikling, men denne teknologiske utviklingen må settes inn i en økologisk økonomi – der forbruk, konkurranse og kortsiktig profitt byttes ut med gjenvinning, samarbeid, rettferdig fordeling, langsiktighet og økologisk klokskap. Jeg mener vi har mye å lære av både tidligere og eksisterende kulturer som oppskatter idealet om å ikke bruke mer enn det vi trenger. Økonomi er langt mer enn tall, det er også holdninger og valg vi tar.

Jeg tror på vår evne til å vise empati. Det er ikke konkurranse alene som har gjort oss til en så vellykket art, det like mye vår evne til samarbeid, til å vise medmenneskelighet og til å ta vare på hverandre i vanskelige situasjoner. Jeg vet at vold, urettferdighet og frykt skaper mer vold, urettferdighet og frykt. Jeg vet at dialog, rettferdig fordeling og tillit skaper løsninger. Jeg er ikke naiv, og vet at dialog og rettferdig fordeling kan ta lengre tid for å vinne frem, men jeg vet også at resultatene man oppnår er desto mer varige. Jeg mener dialog må inneholde krav, men at man samtidig skal være villige til å gi uten å være sikret å få noe tilbake.

Jeg vet at livskvalitet ikke henger sammen med stadig økende forbruk. All forskning viser at når vi har kommet over det punktet at våre daglige behov er sikret, er det som gjør oss lykkeligere å føle at vi har meningsfulle liv – at vi betyr noe for menneskene rundt oss, at vi har sterke sosiale bånd, at vi hører til, at vi jobber for noe som er større enn oss selv, at vi bidrar til fellesskapet, at vi mottar kjærlighet fra verden rundt oss, og kan gi kjærlighet tilbake. Jeg er derfor overbevist om at en økonomi basert på samarbeid, gjennvinning og økologisk balanse vil gi oss mer livskvalitet enn en økonomi basert på konkurranse og forbruksvekst.

Jeg er sikker på at de fleste av oss ikke har noe imot å jobbe mindre, selv om det betyr at vi får mindre kjøpekraft, så lenge vi får mer tid til å gjøre de tingene vi virkelig bryr oss om – bruke tid med familie og venner, ha fantastiske naturopplevelser, lære mer om temaene som opptar oss, bidra med frivillig arbeid lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, dyrke hobbyene våre, være kreative, kose oss med en god bok eller film eller rett og slett bare ha tid til å nyte livet her og nå.

Jeg setter personlig frihet høyt, men da en frihet der solidaritet og medfølelse setter grensene for individuell frihet – ikke omvendt. Ekte frihet er ikke frihet på bekostning av andre, men frihet i samspill med andre. Jeg mener internett har økt vår frihet fordi vår tilgang til kunnskap og kultur har blitt betydelig bedre, og derfor har demokratisert samfunnet og gitt oss større mulighet til å bygge videre på hverandres erfaringer. Jeg vil kjempe for å holde nettet fritt og ikke tillate krefter som ønsker å gjenvinne monopol på informasjon.

Jeg vet at mange av løsningene finnes allerede, alt vi trenger er å pusle bitene sammen til det samfunnet vi ønsker oss.

Jeg mener alle mennesker er like mye verdt og fortjener de samme mulighetene – på verdensbasis. Dette er ord som ofte brukes i festtaler, men dessverre ikke medfører konsekvensene det i virkeligheten innebærer. Jeg mener det er nødvendig at vi omsider begynner å ta konsekvensene av at vi er én menneskehet, på én klode, og at vår fremtid må skapes i fellesskap. Jeg håper mennesket er i stand til å ta neste skritt i evolusjonen i min livstid – det skrittet der vi innser at alt henger sammen, og at sosial og økologisk bærekraft betyr for oss i Vesten at vi må skifte ut deler av vår levestandard (forbruk) med livskvalitet (meningsfullhet). Jeg synes ikke dette skiftet er skremmende, tvert imot er jeg overbevist om at vi vil se tilbake på dette skiftet med stolthet over at vi var en del av det da det skjedde. Jeg vet at flere og flere tenker som meg, og jeg håper vi snart er mange nok til å endre verden til et bedre sted for alle.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00