av Hanna E Marcussen | juni 1, 2009  

Jeg er ingen idealist

i hvert fall ikke bare.

For meg handler grønn politikk vel så mye om overlevelsesstrategi for vår sivilisasjon, som om idealisme.

Det handler ikke kun om en idealistisk kamp for å redde planeten for våre etterkommere, det handler om å sikre deg og meg mat, vann, helse, trygghet, sosial tilhørighet og fred i forholdsvis nær fremtid. På mange måter kan det sees som å sikre pensjonisttilværelsen vår (i hvert fall for oss som etter all sannsynlighet har en god del år igjen i yrkeslivet).

Grønn politikk er i motsetning til mye tradisjonell politikk (høyresiden kontra venstresiden) ikke beregnet på å tjene noen enkelt interessegruppe i drakamp mot andre interessgrupper. Grønn politikk er opptatt av å sikre livsgrunnlaget og friheten for alle. Jeg mener det er nødvendig å finne løsningene nå, før krisene blir tydeligere, fordi det er så altfor lett at man tyr til ekstremistiske ideologier når krisene allerede er kommet. Hitlers vei til makten er bare ett av utallige eksempler på dette.

Jeg har nettopp lest ferdig en bok jeg anbefaler alle å lese Arne Thodok Eriksens Grønn politisk økonomisk analyse. Navnet på boken kunne muligens vært mer interessevekkende, men navnet er i hvert fall dekkende for bokens innhold. Ikke la deg skremme av at det høres tørt ut, forfatteren har et lettfattelig språk og boken er lettlest.

Grønn politikk handler om å snu samfunnsutviklingen i riktig retning. For oss grønne handler det om tre krav utviklingen må tilfredsstille. Eriksen formulerer dette slik i sin analyse:

Det humane krav

Det har med menneskelig moral å gjøre, om rettigheter på det individuelle plan, om menneskerettigheter, trivsel, likhet, utfoldelsesmuligheter, trygghet, osv.

Det økologiske krav

Dette har med naturens konsekvens å gjøre. Menneskene må oppføre seg slik at det ikke oppstår økologiske skadevirkninger, men heller slik at naturen blir rikere og mer mangfoldig. Dette innebærer at vi innretter samfunnet og økonomien etter de grunnleggende økologiske lover.

Grønn politikk skal skape mest mulig velstand med minst mulig uttak av ressurser, belastning av miljøet og utslipp av klimagasser. I dagens situasjon innebærer det at verdens materielle forbruk må reduseres.

Det dynamiske krav

Når noe er helt riktig – er det feil

Hvorfor påstår jeg noe slikt?

Fordi vi lever i en verden som hele tiden er i forandring. Mennesker lever ikke evig, og mens vi lever er vi hele tiden i forandring. Vi kan ikke peke på noe som er evig, bare på ting som varer lengre enn andre.

Er ikke naturlovene helt riktige? Det vet vi rett og slett ikke, de er tross alt bare modeller av den virkeligheten som ligger bak, og vitenskapen kan heller ikke garantere deres eviggyldighet, de sier at i denne sammenheng, i dette tidsrommet osv. – er de riktige.

Verden har forandret seg kontinuerlig gjennom milliarder av år. Å tro at man kan stanse denne prosessen gjennom er stortingsvedtak er verre enn naivt, det er farlig. Robespierre ble kalt for den ubestikkelige, han forlangte at alle mennesker skulle være gode – og prøvde å hugge hodet av de som ikke var det. Det ble mange hoder etter hvert. Det endte logisk nok med at man hugget hodet av den aller slemmeste – Robespierre.

En grønn “revolusjon” må derfor defineres dynamisk, ikke statisk. Den vil ikke bestå i å opprette det perfekte samfunn, men å forandre samfunnets funksjonsmekanismer, slik at det utvikler seg i en bedre retning enn det gjør nå til dags.

Siden en grønn politikk setter store krav til forandring, krever den også mye kreativitet. Det får man kun ved en stor kompleksitet. Den må altså være fleksibel og mangfoldig. En grønn politikk må tillate variasjon, men samtidig er det nødvendig med reguleringer. Dette er to motstridende hensyn som man godt kan betrakte som en komplementaritet.

En komplementaritet løses ikke en gang for alle, men med stadig nye kompromisser. Likevel kan man sette opp en generell regel. Man bør unngå detaljreguleringer, man bør regulere på toppen, gripe fatt i de store bevegelsene i økonomien, og la detaljene ordne seg selv.

Grønn politikk handler om å sikre det aller viktigste her i livet for alle – mat, vann, helse, trygghet, sosial tilhørighet og fred. Grønn politikk handler om både langsiktige perspektiver, og om resultater her og nå. Vi trenger en kursendring og jeg er overbevist om at den kursendringen grønn politikk står for er den riktige :)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

det som er trist m de grønne, er for det første navnet:
ordet ‘DE’ indikerer noen andre, noen sære, noen få outsidere, ikke VI, helheten & et bærekraftig samfunn i fremtiden.
Skift navn til Vi Grønne, eller Grønt/Grønn.

Grønne er store i tyskland, spania og andre land i europa, hvorfor ikke her til lands??
Det er trist at her i norge er folk tilknyttet partiet i stor grad useriøse langhårete hasjrøykende freaks,
da sier det seg selv at paritet aldri vil kunne appelere bredspektret.

-ressurssterke, intelligente og utdannete folk bør engasjere seg i vår felles framtid,
Intensjonene til partiet er gode og sakene viktige.. så håper dere klarer å snu trenden med de useriøse assosiasjonene knyttet til partiet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

blomst:

Jeg er nå i hvert fall ingen langhåret hasjrøykende hippie selv ;)

Men du har helt rett i at vi har en stor jobb med å få folk til å se at vi er et seriøst alternativ. Partiet vårt har vokst med over 100 % i medlemstall de to siste årene. Medlemmene våre begynner nå å spenne over et forholdsvis bredt spekter. Felles for dem alle er imidlertid at de har innsett at dagens politikk bærer galt avsted og at vi trenger forandring.

Grønne er, som du skriver, store i veldig mange europeiske land. Vi har mye kontakt med de andre grønne partiene gjennom European Greens, det felleseuropeiske grønne partiet – og vi prøver å lære flittig av deres suksesser fordi vi mener det er et stort behov for et grønt parti også her hjemme.

Angående navnet har du kanskje et poeng, men navnet bunner først og fremst i fellesskapet med grønne partier i andre land, blant annet Miljöpartiet De Gröna i Sverige og Die Grünen i Tyskland og Østerrike, så navneendring er nok ikke nært forestående. imidlertid skal vi gjøre hva vi kan for å vise at vi er et parti for alle – ikke bare for noen få :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

verden er urettfedig. det vet folkflest. men hvorfor urettferdig? det bør beskymre forstandige folk.det er bare løsningen at urettferdie mennesker lar være å være nettop urettferdige!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

!! DE RØDGRØNNE MISBRUKER FARGEKODEN RØD OG IKKE MINST GRØNN !!

Jeg er kommet til at vi nærmer oss et tidspunkt hvor en del grunnelementer må endres i såvel norsk som utelandske politiske systemer før vi får radikale gode grønne løsninger.

Vi ser det godt på den såkalte rødgrønne regjering. regjeringen består av politiske partier som i årtier har markedsført seg selv som sosiale/sosialdemokratiske, grønne partier. Når de sitter i regjering er de mer superkapitalistisk enn noen annen regjering dette landet har vært.

Aldri før har vi hatt en statsminister med så mye tilsølete hender. Han styrer bedriften som enhver annen bedriftsleder. Han ivaretar kun budskjett og driter i naturen. Norsk natur blir ødelagt hver eneste dag. Stoltenberg vannstyrer på en slik måte at våre etterkommere kommer til å hate oss for evig tid.

Norge har dette mindreverdighetskomplekset. De må være best og størst i alt. Nå skal Norge vinne kampen mot de store i energikappløpet. Hvorfor i himmelens navn skal Norge være verdensmester i energiproduksjon? Jo det er vinnings hensikt.
Den rødgrønne regjering er hele tiden opptatt av å få mer penger i statskassen/oljefondet. Og pengene blir brukt til å spille å børs.
De er spillegale og voldtar naturen uten å lee på en finger.

Når man transporterer strøm/energi begynner de mest alvorlige problemene. Transport av strøm skjer hovedsaklig på høyspentledninger i luftspenn. Denne transporten skjer over hustakene til bolighus,arbeidsplasser,barnehager,fotballbaner,+++. Dette fører til at tusenvis av mennesker utsettes for enorme påkjenninger.

Dette fører til blodkreft,testikkelkreft, MS, allergier, med mer. Mange mennesker dør og svært mange blir syke. Hvor mange som er sykemeldt,permitert og uføre p.g.a. dette er det ingen som vet. Årsaken til dette holdes tilbake bevisst.

Nå ønsker den såkalte rødgrøne regjering å bygge ut Lofoten. Det samme ønsker Høyre og Frp. Enorme naturområder utsettes for nye voldtekter. Oljekatastrofer vil komme. Høyspentledninger vil omme på kryss og tvers.
Over tid vil vi ikke kunne oppholde oss noen steder uten påvirkninger av de kreftfremkallende strømmengdene.

Det merkelige er at man kan transportere strøm uten særlig fare. Men det koster noen kroner ekstra. Man legger samtlige ledningtraseer i jord og sjøkabel og man har bortimot ingen fare. Likevel fortsetter denne naturprofilerte nasjonen med sine ødeleggelser.

Den rødgrøne regjering er “verdensmester” i miljgriseri. Måtte vi gjøre noe så enkelt som å stemme dem bort fra makten. Så enkelt er det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er viktig at Miljøpartiet De Grønne er et miljøparti, og ikke har hovedsaker som går til ytre venstre (eller høyre for den saks skyld, men det er vel lite sannsynlig). Det er mange som ikke synes de andre partiene er noe alternativ for dem, så da er det viktig at dere er et alternativ, og ikke et grønt/mørkerødt parti.

På denne måten tror jeg dere vil få flere stemmer, da det allerede eksisterer meget røde partier. Hvis det er miljø- og dyrevern som dere brenner for, da. Viktig at dere ikke blir et ekstra SV-parti.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva ville dere støttet hvis dere var i vippeposisjon?
En rødgrønn eller en borgerlig regjering?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

rettferdigheten:

For å få de urettferdige til å slutte å være urettferdige mener jeg vi er nødt til å endre systemet. Dagens system opprettholder urettferdigheten på verdensbasis.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Frode Hermann Bøe:

Jeg mener også at den rødgrønne regjeringen misbruker den politiske grønnfargen.

Det er interessant at du tar opp problematikken med elektromagnetisk stråling. Det er altfor lite fokus på det her i Norge. Eksempelvis har vi ukritisk installert trådløse nettverk i utallige skoler uten at vi kjenner konsekvensene godt nok. Jeg mener det ikke er bra at vi bruker barna våre som forsøkskaniner for dette. I flere europeiske land er dette temaet viet mye større debatt, og der er folk generelt sett mer kritiske.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mulig grønn:

Det er et stort tema du er inne på der. Jeg skrev egentlig et langt svar til deg, men så brøt nettforbindelsen min sammen og det forsvant dessverre :(

Vi har ofte vanskelig for å plassere oss katergorisk langs en høyre/venstre-akse. Det kommer i stor grad an på hva man legger i disse begrepene. Noen velger å omtale oss som sosialliberale.

Generelt sett kan man kanskje si at vi ligger nærmest SV når det gjelder fordelingspolitikk, men nærmere V og Sp angående spørsmål om individets frihet og demokratisk utvikling (eksempelvis sterkere kommunalt selvstyre og å beholde privatskoler med pedagogiske alternativer).

Skal skrive en mer utfyllende bloggpost om dette så snart jeg får tid, ettersom temaet fortjener mer plass enn dette korte svaret.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tarjei Bech:

Det har vi ikke tatt stilling til foreløpig. Det beste svaret jeg kan gi deg er at vi vil støtte den mest miljøvennlige.

Dessverre har den tradisjonelle blokkpolitikken i stor grad vist seg å være lite virkningsfull for å løse de problemene vi står overfor i dag. Uansett hvilket av de to alternativene man får, blokkerer gjerne det største partiet for en progressiv politikk for å sikre fremtiden. Denne regjeringen har vist seg like lite bra for miljøet som tidligere regjeringer, så vi håper virkelig snart på større grad av nytenkning innenfor det politiske systemet.

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at Frp er det partiet som ligger lengst fra oss, og som vi vil ha vanskeligst for å støtte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nydelig innlegg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det var hyggelig med god omtale av “Grønn politisk økonomisk analyse”
Boken kan kjøpes i bokhandel eller over nettbutikken til Kolofon.
Den kan til og med lastes ned gratis fra
” lysrom.no ”

God lesing

Thodok

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Audun:
Takk for det :)

Thodok:
Håper flere leser boken din, den er vel verdt å lese :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] E Marcussen som är taleskvinna för partiet och toppkandidat på Oslo-listan skriver på sin blogg:Grønn politikk er i motsetning til mye tradisjonell politikk (høyresiden kontra venstresiden) [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

De Grønne har noe for seg som jeg tror folk vil ha. Om dere ikke kommer inn på Stortinget denne perioden, så er jeg nesten sikker på at det skjer i neste periode!

Når det gjelder navn, er jeg enig med blomst. Dagens navn er ikke bra. Jeg mener partiet bare burde hete De Grønne, eller Grønne, som blomst foreslår. Først og fremst fordi det å fjerne “miljøpartiet” fra navnet vil gjøre det tydeligere at De Grønne står for en helhetspolitikk som er et klart alternativ til de andre partiene. Dette er viktig, siden noen av de etablerte partiene faktisk ikke har så aller verst miljøpolitikk, og helt sikkert kommer til å få enda bedre politikk på områet etter hvert.

Det er økofilosofien, verdigrunnlaget og den helhetlige, grønne politikken til MDG som kan sikre partiet sukses på sikt. De andre partiene kommer før eller siden etter når det gjelder konkrete klimatiltak. “Miljøpartiet” kan fort virke som en lten interesseliste ala Abortmitstanderne eller Forkjempelsen av bomringen på Jæren.

Og, et navnebytte og årsakene til det, kan helt sikkert være en god måte å få formidlet grønne fanesaker og grønn filosofi ut i media på.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ellers vil jeg bare si at navnet ikke hindrer meg i å velge rett og å påvirke andre til å gjøre det samme;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for koselig kommentar Jonna!

Vi får se om det blir en navnedebatt på neste landsmøte ;)

Hanna

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00