av Hanna E Marcussen | juli 30, 2009  

En grønn, fri og demokratisk fremtid

Grønn ideologi baserer seg troen på individets rett til å bestemme over eget liv, på individets evne til å ta ansvarlige avgjørelser og på erkjennelsen av at individene er grunnstenen i ethver demokrati. For at en styreform skal være et demokrati må individene ha tilgang på usensuret og saklig informasjon, mulighet til å utvikle nye tanker i private settinger og rett til å ytre seg og til å bedrive møtevirksomhet. Dette er selve kjernen i demokratiet. Derfor vil vi verne om borgerettigheter som retten til å dele, retten til personvern, ytringsfrihet, retten til å lære, retten til tilgang på kunnskap, retten til møtevirksomhet samt forbrukerrettigheter – også på internett.

Den digitale teknologien er en stor ressurs. Det har foregått en demokratisk revolusjon, nesten uten at vi har lagt merke til det. På grunn av internett kan du følge blogger fra Mongolia, lese aviser fra Peru eller uavhengige nyheter fra USA, studere rapporter fra universiteter i Australia og Sverige, kommunisere med venner i Canada, publiserer meningene dine usensurert, dele ideene dine med likesinnede, knytte nettverk på tvers av alle grenser, mobilisere til aksjoner mot felles mål og finne politiske partier massemediene ikke forteller deg at eksisterer. Derfor vil vi beskytte dine digitale rettigheter.

En grønn fremtid er en fremtid der verken statlige myndigheter eller private aktører kan overvåke og begrense din frihet til å delta i samfunnsutviklingen. Det er individets rettigheter som må vernes, ikke maktinstitusjonenes. En grønn fremtid desentraliserer makt i stedet for å samle den på stadig færre og mindre demokratiske hender. Vi vil ha flere folkeavstemninger, slik at din stemme oftere blir hørt. Vi vil ha mer makt på lokalt nivå, så veien for å påvirke ikke blir så lang. Vi vil ha åpne registre over lobbyvirksomhet på Stortinget, så du kan se hvem som påvirker beslutningene. Og ikke minst vil vi kjempe for å bevare nettet fritt.

Vi grønne setter personlig frihet høyt, men da en grønn frihet der solidaritet og medfølelse setter grensene for individuell frihet – ikke omvendt. Derfor handler en grønn fremtid om samarbeid, storsinnethet, ansvar, frihet og demokrati.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00