av Hanna E Marcussen | august 5, 2009  

Helse er mer enn symptombehandling

Miljøpartiet De Grønnes hovedbidrag til helsepolitikken er forebygging i videste forstand. En lang rekke helseproblemer henger sammen med usunn mat, dårlig fysisk miljø ute og inne, samt sosiale forskjeller. Økologisk mat og mer sjømat, bilfrie byer og samfunnslønn er eksempler på grønne grep som i høyeste grad er helsepolitikk. I skolen vil bygging av selvfølelse og trygghet blant annet gjennom opplæring i konfliktløsning kunne forebygge både spiseforstyrrelser og voldsbruk. Også det behandlende helsevesenet må legge til grunn at mennesket er en helhetlig organisme i et fysisk og sosialt miljø. Vi vil styrke samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, og mellom etablert og alternativ medisin.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg er utrolig imponert over partiprogrammet til MDG og spesielt rundt digitale rettigheter, men det punktet som gjør at jeg aldri kommer til gi min stemme til MDG er nettopp dette punktet om helse og alternativ medisin.

Hvordan er det mulig å ha en helsepolitikk som også inkluderer alternativ medisin og behandling? Det som kategoriserer noe som alternativt er jo nettopp det at det ikke finnes vitenskapelige bevis for at det er noe effekt utenfor placebo-effekten. Hvis vitenskapelige forsøk hadde vist at en alternativ behandlingsform viser seg å være effektiv vil den bli inkludert i den vanlige skolemedisinen.. Det blir derfor umulig å ha en helsepolitikk som skal likestille begge former..

Det er gjort utallige vitenskaplige tester på de fleste main stream alternative behandlingsmetoder, og når testene er godt gjennomført viser de gang på gang at de ikke har noen effekten utenfor placebok-effekten. Og det er både skummelt og uetisk og basere en helsepolitikken på dette..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eivind: Programmet slår fast at «behandlingsformer utan dokumentert effekt skal ikkje støttast frå det offentlege.» MDG vil «vidareføra den fortløpande vurderinga av ‘alternative’ behandlingsformer, med tanke på godkjenning av utdanning og trygderefusjon for behandlingsformer med dokumentert effekt.»

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00