av Hanna E Marcussen | august 11, 2009  

Peak oil er endelig på agendaen

Men dessverre ser det ikke ut til at verken regjeringspartiene, Høyre eller Olje- og energidepartementet (OED) har forstått problemstillingen. Helge Ryggvik skal ha stor honnør for å løfte frem denne debatten. Imidlertid later OED som om det dreier seg om når vi går tom for olje, ikke om når vi er over utvinningstoppen – peak oil. I Norge skjedde dette allerede i 2000, etter det har utvinningen vært synkende. Det viktige spørsmålet er når vi vil være over utvinningstoppen på verdensbasis, og hva vi har gjort for å forberede oss på dette.

Vi har gjort oss fullstendig avhengige av billig fossilt brensel – til matproduksjon, transport og det meste annet vårt samfunn er basert på. Vår økonomi er en økonomi basert på billig fossilt brensel, og tilgangen til det vil komme til å endre seg i forholdsvis nær fremtid. Rett og slett fordi vi har brukt opp alle de lett tilgjengelige ressursene.

Regjeringens, og de fleste andre stortingspartiers, strategi – å pumpe opp oljen og spekulere den i et usikkert internasjonalt finansmarket, er utrolig naiv. Det handler om å ha ressurser for fremtiden, ikke om å ha penger på bok. Penger i et finansmarked har ingen verdi dersom vi ikke har ressurser. Om alle land tenker som Norge, noe de fleste dessverre gjør, sitter vi igjen med mye verdipapirer, men lite verdier.

Grønn politikk handler om fremsynthet, langsiktighet og å sikre pensjonisttilværelsen for alle oss som lever i dag. Det gjør vi gjennom å ta vare på de virkelige ressursene, ikke ved å omdanne ressursene til abstrakte verdipapirer.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hvordan kan man snakke om “Peak Oil” så lenge enorme havområder fortsatt er uutforsket?

Så lenge man ikke har avklart hva som ligger under Grønnlandisen hvor man tross alt har indikasjoner på forekomster av enormt omfang.

Vi kan se konturene av et “peak oil” for Norge i løpet av 20-30 år, men heller ikke det er sikkert.
Når oljeselskapene ønsker å lete utenfor Lofoten, så er det naturlig nok fordi man mistenker at det kan være olje/gass å finne der?
Man gjorde nylig et enormt gassfunn utenfor Helgelandskysten, men så lenge vi fortsatt ikke har full oversikt over hva som finnes, er det tullete å snakke om “peak oil”!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Poenget er at vi passerte toppen i oljefunn på verdensbasis på 60-tallet. Etter det har den totale mengden olje i nye funn per år gått stødig nedover. Vi har allerede forsynt oss av alle de lettest tilgjengeligeressursene. Nye oppdagelser er hele tiden vanskeligere tilgjengelige enn de gamle. Derfor vil det trenges mer energi inn per fat olje man får ut, på et tidspunkt vil vi ikke klare å holde opp utvinningstakten uansett hvor mye penger vi spytter inn.

Noen nye funn kan ikke kompensere for at den totale mengden olje i nye funn på verdensbasis synker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selv Oljedirektoratet innrømmer at det er lite sannsynlig at det er mulig å holde oppe tempoet på norsk sokkel, og de har som regel for vane å fremstille fremtidsutsiktene mer positivt enn det som er realitetene..

http://www.npd.no/Norsk/Emner/Ressursforvaltning/Utbygging_og_drift/2008_11_18_IEA.htm

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Grønn politikk handler om fremsynthet, langsiktighet og å sikre pensjonisttilværelsen for alle oss som lever i dag. Det gjør vi gjennom å ta vare på de virkelige ressursene, ikke ved å omdanne ressursene til abstrakte verdipapirer.”

Skal man først kritisere er det greit å presentere et alternativ, en løsning. Dette du presenterer her er ikke det, det er bare floskler.

Prøv igjen, overbevis meg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du kan begynne med å lese rapporten vi la frem i juni “Fossilfritt Norge” :)
http://www.mdg.no/2009/06/18/ny-mdg-rapport-fossilfritt-norge/

Du kan også lese gjennom prinsipp- og arbeidsprogrammet vårt
http://www.mdg.no/politikk/

Blant annet mener at vi må satse massivt infrastrastruktur som går på fornybar energi, eksempelvis høyhastighetsbane, på jobber innen grønn teknologi – forskning, gjennvinning, enøk – og innen økologisk landbruk :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er enig med Hanna.Når det gjelder Argus37,lurer jeg på hva han mener med Grønland.Det er da ikke norsk territorium?
Kanskje vi skulle komme oss inn i EU slik at de kan ta vare på oss.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for støtte Kristian :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Problemet er vel at Ryggvik ikke løfter fram peak oil, men går i fella med å si at vi har åtte år med olje igjen. Hvis det var peak oil han ville ha oppmerksomhet rundt valgte han desidert feil innfallsvinkel. Det er lett for oljefolk å avfeie en latterlig påstand om at oljen er borte om åtte år – er jo bare å vise til utbedringer som skal gjøres med f.eks. Ekofisk og Valhall. Det planlegges jo produksjon i 40 år til.

Poenget er jo at dagens utvinningsrate er sterkt synkende, og at volumene som blir tatt ut om 40 år vil være veldig små i forhold til i dag. Det forsvinner på grunn av påstanden om at det er åtte år igjen med olje.

For øvrig: jeg er ikke kjent med Miljøpartiet de grønnes energipolitikk. Er den typisk “miljøvernersk” med at man er veldig for fornybar energi, så lenge det ikke blir bygd ut? Er det inntrykket man gjerne får. Vindkraft er tydeligvis veldig bra, så lenge man ikke ser det. Er man klar over hvor vanvittige store mengder energi som må erstattes med vindmøller etc, og at det vil ha konsekvenser for miljøet på en eller annen måte hvis en slik utbygging blir gjort?

Lykke til med å få flere til å bli klar over at vi trolig er over toppen når det gjelder oljeproduksjon. Utrolig at store partier vil bruke mer oljepenger når oljeproduksjonen synker med 10% i året.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skjønner godt spørsmålet ditt, Bob. Det er ofte lett å være for vindkraft så lenge den ikke bygges ut, det gjelder i grunnen ganske mange store partier også. Vindkraft blir avveiing mellom miljø- og naturvern. All menneskelig energiproduksjon innebærer naturinngrep, og her er man i mange tilfeller nødt til å prioritere det ene foran det andre og akseptere at vindmøller bygges ut. Vi har mye å lære av Danmark, hvor lokalt eierskap av vindmøllene har gjort konfliktnivået mye lavere enn dersom man lar store energiselskaper bygge ut. I programmet vårt skriver vi dette:

Ingen energibruk kan vokse evig

Omfanget av fornybar energi på jorda er teoretisk sett enormt, og ingen begrensende faktor i seg selv. Men energibruken vår kan ikke sees isolert fra de aktivitetene den legger grunnen for, og som i sin tur gir andre problemer: Materialbruk, arealkrav og forurensning. Derfor kan ingen form for energibruk vokse evig. Med fortsettelse av dagens vekstdrivende økonomi vil nye energiformer kun være en utsettelse av problemet. En viktig del av klimapolitikken vil derfor være økonomisk nyorientering. Parallelt med utslippsmål for klimagasser må det settes nasjonale tak på den totale energibruken per innbygger.

Norge kan bidra raskt og mye

Uansett hvor internasjonale forhandlinger fører oss, mener Miljøpartiet De Grønne at Norge må gå foran med offensive tiltak: I første rekke stans i videre nyutvinning av olje og gass, parallelt med omfattende og kontinuerlig ENØK-innsats i alle sektorer. Med visse unntak regner vi det da som realistisk å dekke samlet norsk stasjonær og mobil energibruk med ren energi uten nye utbygginger. Slike blir eventuelt nødvendige først når eksport kommer på tale, og det må da gjøres en grundig drøfting av hvilke energikilder og teknologier som er ønskelige.

Energirike land må dele med seg

At energiselskapene i et fritt energimarked spekulerer i eksport av strøm kan ikke hindre oss i å vurdere gode fellesskapsløsninger over landegrensene. De rene energiressursene er svært ulikt fordelt i verden, og vi er blant de rikeste i så måte. Miljøpartiet De Grønne ønsker en kraftig satsning både på ENØK og utbygging av nye energikilder, som bidrag til regional selvforsyning med klimanøytral energi. Vilkåret er at fossil- og kjerneenergi faktisk erstattes, og at samarbeidslandene har en offensiv strategi der egne tiltak innen ENØK og fornybar energi ligger til grunn. Nyutbygginger må underlegges strenge lokale miljøhensyn.

http://www.mdg.no/politikk/arbeidsprogram/klima/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

All honnør til deg Hanna, for at du faktisk berører dette temaet!

Har selv fulgt nøye med på Peak Oil og dens mulige konsekvenser i mer enn 10 år, og jeg og min familie er forberedt på det verste om det skulle inntreffe.

Har lest flere bøker, sett utallige filmer, lest intervjuer og forskningsrapporter opp og ned i mente om dette temaet, samt studert tallene som verdens oljeprodusenter selv utgir (og i stor grad manipulerer) og er rimelig sikker på at global oljeproduksjon peaker NÅ!

Uansett hva vi gjør, er vi med andre ord 20 år eller mer for sent ute til å faktisk forvente en “myk landing” eller smidig overgang til et “grønt samfunn” eller “grønn økonomi”.

Årsaken til at jeg snublet innom denne tråden er at jeg planlegger å skrive en artikkel eller flere om temaet, da jeg har vært uvirksom journalist i noen år, og søkte på “PO” og “Norge” som stikkord. Ganske rystende å se at det nesten utelukkende er blogger som omtaler fenomenet, inklusive de faglige kretsene. Mine eks-kolleger har enten sovet i timen, ikke brydd seg, eller på ukjent vis blitt dirigert i annen retning (les: underholdningsjournalistikk)

Burde skamme meg for at jeg ikke gjør dette før nå, for jeg er selv skyldig i “for lite, for sent” i denne sammenhengen, noe vi som samfunn allerede har merket forsmaken av med $147 fatet, finanskollaps og alt annet enn lyse utsikter til videre økonomisk vekst.

Jeg kjenner ikke til MDG så godt, selv om jeg personlig kjenner partiets egen Harald Nissen i Trondheim, men stå på Hanna, der det er liv er det håp, sies det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00