av Hanna E Marcussen | august 12, 2009  

Grønn utopi?

Se for deg et Oslo der du kan våkne opp om morgenen i en leilighet i sentrum og gå ut på balkongen, ta et dypt pust inn og kjenne at lungene fylles med ren luft.

Se for deg at du slipper å sitte i evigvarende bilkøer fordi barnehage, jobb og hjem befinner seg på hver sin kant av byen.

Se for deg at gatene er fulle av liv – at det offentlige rom er tilrettelagt for at mennesker skal bruke det.

Se for deg butikker som bugner av økologiske og rettferdige varer.

En utopi? Ikke nødvendigvis, det skal faktisk ikke annet til enn litt politisk vilje for at dette skal bli virkelighet.

Det er ingen umulighet å få all transport i bysentra over på elektrisitet i løpet av noen få år. Plugg inn hybrider er snart på markedet, rene elbiler blir stadig bedre, nullutslipp kan gjøres til et konkurransekriterium ved offentlige anbud, tungtransport kan lastes om utenfor byene dersom ikke overgang til elektrisitet gjøres innen rimelig tid. All annen bytransport bør foregå til fots, på sykkel og med elektrisk kollektivtransport – trikk, t-bane og elbusser.

Hovedårsaken til at norske byer ikke er tilrettelagt for syklister? I Norge anses ikke sykkel som et transportmiddel. Helt uforståelig ettersom sykkel i dag er det raskeste transportmiddelet innenfor ring 3 i Oslo og i tillegg hjelper deg med å holde formen. Park-and-ride prinsippet, som innebærer store parkeringsplasser utenfor byen og skytteltrafikk inn til sentrum, er allerede godt utviklet i enkelte europeiske byer. Det er ikke månelandinger vi snakker om her, det er enkle, effektive virkemidler som eksisterer i dag.

Tenk så deilig det hadde vært med en by uten svevestøv, uten unødvendige klimagassutslipp og frigjort fra en ødeleggende fossilavhengighet. Oljen er en begrenset ressurs og vi er i ferd med å nå utvinningstoppen på verdensbasis. Etter toppunktet vil etterspørselen øke, mens tilbudet går ned og dermed skyter prisene i været. Selvfølgelig vil det være mye smartere å kvitte oss med avhengigheten allerede nå i stedet for å vente til vi blir tvunget.

Byplanlegging må skje ut fra transportbehov. Vi må satse på knutepunktutvikling. Villabaserte forsteder er en av 1900-tallets tåpeligste oppfinnelser. Man har planlagt byer ut fra biler ikke mennesker. Smart byplanlegging sørger for at folk slipper å bevege seg over store avstander til barnehage, jobb, butikker, treningssenter og hjem igjen. Smart byplanlegging er å planlegge for folks behov – der folk er. Hvorfor ikke lage barnehager med godt sikret uteareal på takene av bygårder? Hvorfor ikke sette av grunnflaten i bygårdene til nærbutikker? Hvorfor ikke bygge boliger rundt kollektivknutepunktene? Dette er ikke nye tanker, men det trengs politisk vilje til å si at dette er løsningene vil velger.

Byer må planlegges for fotgjengere, syklister og kollektivbrukere. Gode byrom er byrom skapt for mennesker og flerbruk. Er det du liker ved byen endeløse rader av parkerte biler eller sosiale arenaer der ung og gammel, fattig og rik, radikal og konservativ, muslim, kristen og ateist kan møtes til felles aktiviteter eller parallelle gjøremål?

Og hvorfor skal ikke nettopp din nærbutikk bugne av økologiske og rettferdige varer? Det skal ikke mer til for å gjøre disse varene til de rimeligste og best tilgjengelige enn å bake de reelle kostnadene for miljø og mennesker inn i prisen på de andre varene. I dag ligger ikke sosiale og miljømessige kostnader i prisen på produkter, det er samfunnet som tar disse kostnadene i fellesskap – prisene er altså kunstig lave på ting som i virkeligheten koster oss mye mer. Ingen av oss kan løsrive oss helt fra hva markedet forteller oss gjennom priser, men i dag forteller markedet oss gale ting. Alt som trengs for å rette opp i dette er politisk vilje til å legge avgifter på alt som er dyrt for samfunnet og fjerne avgifter på alt som er bra. Vanskelig – nei ikke egentlig.

Av disse eksemplene håper jeg at du, som jeg, ser at det ikke er nødvendig å vente på bedre teknologi eller nye ideologier for å skape et bærekraftig samfunn – løsningene er her allerede, vi trenger bare å pusle alle bitene sammen og sørge for politisk vilje.  Umulig? Nei, hvorfor det?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er en god beskrivelse av “utopi”, ja!

Medmindre du bor opp mot skoggrensen nær Sognsvann, Grefsen eller Lillomarka!

Trøsten må jo være at Oslo er renere enn mange andre byer rundt om i verden!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Oslo kan gjøres mye renere, det er bare vilje det går på :) Så utopi er det kanskje ikke likevel.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00