av Hanna E Marcussen | desember 2, 2009  

Å sette liv først

På julemiddag med avdelingen i går fikk jeg spørsmålet om hvilket samfunn vi grønne hadde ønsket å skape dersom vi hadde hatt flertall på stortinget. Det er et godt spørsmål som stilles altfor sjelden til politiske partier. Stort sett krangler vi om enkeltsaker, mens det viktige jo er i hvilken retning vi prøver å trekke samfunnet. Hvilke visjoner politiske partier har for samfunnet sier mye mer om dem enn hva de mener i enkeltsaker.

Det samfunnet vi grønne ønsker oss er et samfunn som setter liv foran profitt, som verdsetter mennesker høyere enn penger, som prioriterer tid fremfor produksjon og som ser empati, kjærlighet, omsorg, raushet og samarbeid som våre viktigste verdier.

Vi ønsker et samfunn som setter felleskapet i sentrum – et felleskap som omfatter mennesker i hele verden, fremtidige generasjoner og naturen som helhet. Det innebærer at vi som lever i dag må vise mye større omsorg for hverandre og økosystemet vi er en del av. Dette innebærer imidlertid ikke, som mange tror, at vi må forsake det som gir oss et godt liv.

Det som gjør oss mennesker lykkelige er tid til familie og venner, tid til meningsfylte fritidsaktiviteter, muligheten til å bruke evnene våre, følelsen av at vi bidrar til felleskapet og gode sosiale relasjoner. Dagens konkurransesamfunn bidrar til mye ensomhet, utrygghet og hensynsløs rovdrift på mennesker og miljø. Det underlige er at vi ikke allerede har valgt oss bort fra dette samfunnet.

Et grønt samfunn er et samfunn planlagt for mennesker, ikke for å opprettholde et system som stjeler tiden og fremtiden vår. Det er et samfunn der vi jobber mindre og stresser mindre, men bidrar mer til det sosiale felleskapet. Det er ikke alle tingene våre vi kommer til å huske når vi nærmer oss slutten på livet, det er tiden vi brukte på andre og på å gjøre samfunnet bedre. Et rikt liv er et liv der vi ikke er tvunget til å bruke store deler av tiden vår på å jobbe for å opprettholde et overforbruk av ressurser, men i stedet har tiden til bruke på alt som er viktig – menneskene rundt oss, kulturopplevelser, naturopplevelser, selvutvikling, kjæledyrene våre, idrett, hobbyer eller frivillig arbeid. Et rikt liv er et liv fylt av gode opplevelser og fantastiske mennesker. Det er det er grønt samfunn handler om.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg er iallefall med! :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er også med! :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja: respekten for liv er kjennemerket for MDG. Jevnfør Albert Schweitzers “Ærefrykt for livet!” Akkurat nå gjelds det å bidra til en tverrpolitisk motstand mot sorteringssamfunnet, mot utslettelsen av Downs Syndrom-folket. Ved hjelp av ultralyd utført lenge etter de første 12 svangerskapsukene, kan gravide kvinner nå oppdage om de går med et downs syndrom-barn i magen, hvoretter de kan få velge om de vil ta det vekk! I byen jeg bor i, ble samtidig et velfungerende kombinert bakeri/en kafe hvor dette folket jobbet, delvis rasert i sommer ved at bakeriet ble lagt ned. Det som kjennetegner MDG i forhold til andre partier, er at vi samtidig lar vår respekt for liv gjelde våre medskapninger, det være seg rovdyr, pelsdyr, fjærkre… eller: fisk! I disse dagene rulles det opp en lakselusskandale, som truer villaksbestanden i Norge, noe MDG behørig har kommentert! På grunn av denne altomfattende respekten for liv, har partiet en framtid i Norge, bare det slipper til på lik linje med de andre partiene i f.eks. valgsendinger!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Godt sagt. Benytter anledningen til å ønske deg og Sondre et godt nytt, grønt år;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Godt nytt år til deg også! :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hanna du må blogge mer!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det har du helt rett i Einar, jeg skal prøve å sette av tid til det fremover :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00