av Hanna E Marcussen | februar 7, 2010  

Frykt eller trygghet

Siv Jensens utspill om å gjøre det ulovlig for frivillige organisasjoner å gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold er nok et forsøk på å spille på folks frykt. Jeg håper dette utspillet er så på kanten at også mange av hennes egne velgere ser at det er et skritt i feil retning.

Trygghet oppnås ikke gjennom å behandle andre mennesker på en lite medmenneskelig måte. Trygghet oppnås gjennom tillit til at andre mennesker vil være der for deg når du faller. Hvordan kan du forvente at de skal være det, dersom du  ikke var villig til å gi en hjelpende hånd da du selv var høyt oppe?

Selv om jeg ikke skal dra noe nazi-kort, Frp er veldig langt fra det, synes jeg likevel det er verdt å gjenngi et dikt som gjorde veldig stort inntrykk på meg første gang jeg hørte det. Diktet er attribuert til Pastor Martin Niemöller.

First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist;

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist;

Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew;

Then they came for me—and there was no one left to speak out for me.

Diktet er like relevant i dag. Det sier noe om hva trygghet er. Trygghet er vissheten om at de andre vil stå opp for dine rettigheter når du trenger det. Det vil de gjøre dersom du står opp for deres.

Trygghet er ikke å skyve andre mennesker ut i kulden, da kan det en dag bli din tur til å bli skjøvet ut. Et tryggere samfunn skaper vi gjennom et mer medmenneskelig samfunn.

humanism_hands

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Knallbra innlegg, kunne ikke vært mer enig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for det! Godt det er flere av oss som tenker på denne måten :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Må si meg enig med deg. Dette dreier seg om velkjent taktikk med å angripe grupper som for det første ikke kan forsvare seg.
For det andre det er mulig å få stemmer ved å angripe, slik at ens egentlige politikk tilsløres.

Kanskje trygde snylter kortet rammer for mange av kjerne velgerne?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, la meg spørre deg, da: Hvordan kan du forsvare å hjelpe ulovlige innvandrere (heretter kalt kriminelle) til å fortsette å oppholde seg i landet ulovlig?

Jeg er på ingen måte enig i FrPs politikk, spesielt ikke innvandringspolitikken deres, men dette går på prinsippet om å ikke hjelpe kriminelle.

Det er fullt mulig å komme til landet på lovlig vis. Om noen i stedet velger å snike seg inn, hvorfor skal de da få hjelp til å bli her?

Siden du drar i gang dikt, så får jeg ta en analogi:
Om en person bryter seg inn hos en gullsmed, skal det da være greit at jeg hjelper han med å finne det han leter etter? Jeg yter jo bare den samme servicen som betjeningen ville gitt til deg og meg i åpningstiden…

Slik jeg ser det så er de som hjelper kriminelle like kriminelle selv.

Nå er jeg for åpne grenser, men så lenge noen ikke har lovlig opphold i landet, så blir det feil å hjelpe dem, med mindre det står om å redde livet deres. Om nødvendig, så gi de behandling med krav om å sette seg på første fly ut av landet etterpå…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Trygghet er å kontrollere grensene for å redusere ulovlig innvandring. Her i Amerika har det alltid vært visumtvang, og de illegale som kommer hit har ofte krysset ørkenen eller svømt over Rio Grande.

Sånne problemer har jo ikke Norge; det har færre inngangspunkter og de ulovlige innvandrerne (som f.eks. den tyrkiske dama som døde i AMK-kontroversen) kommer vanligvis med bil, båt, eller fly. Hvis dere strammer opp grensevernet og tollvesenet, og legger ut pengene for høyteknologiske undersøkelsesmetoder, trening av hunder, ansettelse av flere grensevakter, etc. så kan dere til en stor grad komme problemet med ulovlig innvandring til livs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Smart58:
Du har et poeng i det med å angripe grupper som ikke kan forsvare seg for å heve sin egen popularitet.

Curly_1 og Zorbathegeek:
I et fritt og åpent demokrati er en av de grunnleggende prinsippene at ingen (inkludert statsmakten) skal ha for mye makt – dvs. ha like roller. Dette er fordi vi vet at mennesker, også myndighetene, gjør feil. Derfor vil jeg ikke at politiet og domstolene også skal utforme lovene, derfor vil jeg ikke at regjeringen også skal kontrollere media, og derfor vil jeg ikke at leger og ideelle organisasjoner skal utføre politiarbeid.

Leger har etiske rettningslinjer som påbyr dem å hjelpe alle som trenger det, og som innebærer et fortrolig forhold, taushetsplikt, overfor sine pasienter. http://no.wikipedia.org/wiki/Den_hippokratiske_ed

Ideelle organisasjoner fungerer som et korrektiv til mydighetene, der myndighetene enten ikke kan eller ikke vil handle. På mange måter er de en av samfunnets sikkerhetsventiler.

Slik som dette vil jeg at det skal være, for her ligger mye av tryggheten i samfunnet.

Det er ikke tvil om at myndighetene begår feil fra tid til annen, ikke minst når det politiske presset for en strengere innvandringspolitikk har blitt så sterkt som det er i dag. Derfor trenger vi disse sikkerhetsventilene. Om papirløse flyktninger (som kanskje er en like dekkende betegnelse som ulovlig innvandrere) vet at de blir angitt dersom de oppsøker medisinsk hjelp fra ideelle organisasjoner, vil terskelen for dette bli mye høyere – menneskeliv vil uten tvil gå tapt.

Når det gjelder temaet ulovlig innvandring, er det langt mer komplekst enn det dere begge gir inntrykk av at det er. For det første er det mange ulike kategorier av papirløse flyktninger, og ettersom politikken har blitt strengere, er det også grunn til å tro at flere av dem burde ha krav på lovlig opphold. At det er lett å få opphold i landet på lovlig vis, er en sannhet med modifikasjoner. Grensene vi må forholde oss til i denne sammenheng er heller ikke de norske, men Schengenlandenes samlete grense. Det innebærer blant annet land som Italia, som returnerer flyktninger uten å engang sjekke om de har krav på beskyttelse. Vi kan ikke snakke om norsk asylpolitikk uten også å diskutere “Festning Europa”.

UDI problematisering av temaet her:
http://www.udi.no/Oversiktsider/UDI-mener/Avisinnlegg-og-kronikker/2005/Ulovlig-i-Norge/

Om “Festning Europa”:
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article416898.ece

Vi bør være forsiktige med å generalisere over en hel gruppe mennesker, uten å kjenne deres enkeltskjebner. Å kalle en stor gruppe mennesker for kriminelle uten at de har annet til felles enn at de ikke ønsker å returnere til sine opphavsland, er en farlig vei å gå.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fra Kirkens Bymisjons side:

Kirkens Bymisjons oppdrag er:

å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har makt og ansvar i samfunnet. Nøden holdes ofte også skjult av dem som opplever den. Det er nødvendig at det tales sant om hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med menneskers liv og verdighet

http://www.bymisjon.no/templates/Page____2006.aspx

Vi trenger at Kirkens Bymisjon for fortsette å arbeide på den måte de gjør, for mange er de den eneste instans som ser dem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Miljøpartiet (MDG), Hanna E. Marcussen and Lars Søpstad, Cata Lyzator. Cata Lyzator said: RT @Partiet: Hanna E. Marcussen: Frykt eller trygghet http://bit.ly/bI2ex2 [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Det er ikke tvil om at myndighetene begår feil fra tid til annen, ikke minst når det politiske presset for en strengere innvandringspolitikk har blitt så sterkt som det er i dag.”

Ikke minst? Mener du at jo mer folkeviljen går ut mot innvandring, desto mindre burde myndighetene lyde velgerne? Det høres ut som du er lei av demokratiet. Og her fortsetter det:

“…ettersom politikken har blitt strengere, er det også grunn til å tro at flere av dem [("papirløse flyktninger")] burde ha krav på lovlig opphold.”

Til tross for “politikken.” mener du? Til tross for regelverket? Hvem er det egentlig som bestemmer, de folkevalgte eller “[i]deelle organisasjoner [som] fungerer som et korrektiv til mydighetene?”

Nei, du er nok en anti-demokratisk, du. Velgerne burde tenke seg kraftig om før de sender deg til Stortinget …

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei igjen Zorbathegeek

Jeg regner med at du kjenner til at Norge gjennom internasjonalt lovverk har forpliktet seg til å gi beskyttelse til mennesker som er forfulgt eller som risikerer for eksempel tortur eller dødsstraff i hjemlandet sitt?

http://www.udi.no/Sentrale-tema/beskyttelse/Asylsokere-og-flyktninger/

Vi kan ikke bare løpe fra avtaler vi har forpliktet oss til når det oppstår ekstra politisk press rundt en sak. Tror du verden vil bli mer demokratisk av at land bryter internasjonalt lovverk etter eget forgodtbefinnende?

Internasjonale domstoler, som eksempelvis den europeiske menneskerettighetsdomstolen, er opprettet for å gi oss en mulighet til å få prøvd saker når vi mener at vårt eget land bryter internasjonale avtaler, i dette tilfellet menneskerettighetene.

Det synes jeg er en god sikkerhetsventil i samfunnet. Jeg kan ikke helt se hvordan du synes det er udemokratisk å mene at Norge må respektere de avtaler og lover vi har forpliktet oss til, med mindre du ikke ønsker at vi skal ha visse internasjonale spilleregler i denne verden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott innlegg! Og jeg synes du svarer på kommentarene på en kjempgod måte! Interessant lesning!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for det :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, du har nok rett i det at Norge har inngått avtaler som kan overprøve nasjonale avgjørelser, noe som er en fornærmelse av landets velgere. Hvis folkeviljen er irrelevant og kan overprøves av ekstra-nasjonale instanser og andre ikke-borgere, hva er poenget med nasjonale valg da? Men jeg er nok sikkert ikke den første som påpeker dette.

Sånt overprøveri er nettopp grunnen til at vi i Amerika ikke tar del i noe som kan delegere makt til ikke-borgere. Man må jo kunne utøve myndighet i sitt eget land uten at utlendinger skulle kunne blande seg inn i landets interne politikk og regler.

Men jeg forstår at det måtte ha kommet et enormt press fra Europa som et lite land som Norge fant det umulig å motstå, dessverre, med uhyrligheter som Schengen som resultat. Forøvrig er “Festning Europa” en referanse til nazitysklands “Festung Europa,” med tydelig implikasjon at folk som er motstandere av tøylelsesløs innvandring fra den tredje verden er nazister. Dette er sannsynligvis ikke den beste metoden til å skaffe venner og tilhengere …

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå er det våre folkevalgte som har forpliktet oss til disse avtalene, så helt udemokratisk kan du ikke kalle det. Jeg er ikke tilhenger av alle internasjonale avtaler vi har bundet oss til, blant annet er det flere handelsavtaler vi burde ha vært foruten. Det er avtaler jeg støtter arbeidet med å endre gjennom demokratiske fora. Imidlertid er jeg veldig glad for internasjonale avtaler, som menneskerettighets- og flyktningkonvensjonen, som er laget for at vi skal behandle hverandre med et minimum av respekt og forståelse. Det handler ikke om overprøving, men om annerkjennelse av at vi alle er mennesker og dermed har krav på et minimum av trygghet i livene våre.

Det er ikke helt riktig at ikke USA tar del i slike avtaler, selv om landet ikke har ratifisert flyktningkonvensjonen, har det sluttet seg til protokollen til konvensjonen i 1968. Utover det er ikke det amerikanske valgsystemet kjent for å være et av de mest demokratiske, topartisystemet gjør det nesten umulig for andre røster å vinne frem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] av kjærlighet er ikke hat, sies det – det er likegyldighet. Derfor vil jeg, inspirert av et nylig blogginnlegg av Hanna Marcussen, hive meg på diktbølgen her på [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tegnene som brukes hovedsakelig i indisk noveller er dyr men hvis du gjør en nærmere kikk, vil du se at temaer knyttet til vanlige liv. Det handler om hva folk gjør på hver dag basis mbt sko salg. Du vil bli overrasket over å merke seg at disse korte historiene er rik på kulturelle innhold som kan brukes godt av de unge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00