av Hanna E Marcussen | februar 12, 2010  

Ytringsfriheten er ikke truet

Mange vil ha oss til å tro at konflikten rundt Dagbladets trykking av en tegning av profeten Muhammed som en gris dreier seg om ytringsfrihet, og at denne er truet. Det er på tide å våkne opp, men på en annen måte enn det Lars Mjøen oppfordrer til når han harselerer over at “våre nye landsmenn” ikke forstår at de har flyttet til et demokrati.

Jeg vil påstå at denne konflikten ikke egentlig dreier seg om ytringsfrihet i det hele tatt, den gir bare skinn av å gjøre det. Ytringsfriheten er ikke truet, den har sjelden hatt så gode kår noe sted som den har i dagens Norge.

Selv om jeg er en forkjemper for ytringsfrihet, mener jeg det er på tide at enkelte mediehus snart tar inn over seg at ytringsfrihet, i likhet med alle andre friheter, også innebærer ansvar. Ansvaret ligger i å se konsekvensene av sine handlinger og forstå når en bruker sin egen frihet på bekostning av andre. Eksempelvis tror jeg at få ville synes det var akseptabelt om jeg latet som om mobbing av en kollega egentlig handlet om min kamp for ytringsfrihet. Slike kulturelle begrensninger på ytringsfriheten respekterer vi som regel uten å nøle. Ytringsfriheten bør absolutt ikke innskrenkes ved lov, men det innebærer ikke at vi skal slutte å vise empati i fohold til hvordan vi kommuniserer med andre mennesker.

Dagbladets publisering kan vanskelig tolkes som noe annet enn et forsøk på å provosere en minoritet som allerede har opplevd mye stigmatisering i kjølvannet av 11.september 2001. Dagbladet tråkket bevisst på et av de såreste punktene til deler av den muslimske minoritetsbefolkningen. En slik publisering inneholder verken saklig religionskritikk eller tar opp viktige samfunnspørsmål (det var tross alt en marignal facebook-sak). Som en muslimsk venninne av meg har påpekt er det som sårer ved en slik publisering ikke nødvendigvis tegningen i seg selv, men at det skinner så lett igjennom hvilke intensjoner som ligger bak. Shazia Sarwar skriver at mange muslimer oppfatter dette som ren mobbing, mange er slitne og frustrert over stadig muslimrelaterte overskifter i pressen.

Den eneste effekten Dagbladets publiseringen har medført er å øke konfliktnivået i en allerede fastlåst debatt, og helle bensin på bålet til de mest ekstreme standpunktene på begge sider, i stedet for å bidra til et mer inkluderende samfunn. Som Amal Aden skriver “Slikt er krenkende for oss muslimer som prøver å skape dialog. Det er vanskelig å skape et vi så lenge man ikke respekterer hverandre og hverandres tro.”

Denne konflikten handler ikke om ytringsfrihet, men om å lære å respektere hverandre i det samfunnet dagens Norge er. Få muslimer jeg kjenner ønsker å innskrenke ytringfriheten, de ønsker bare ikke å være skyteskive hver gang media trenger å øke opplagstallene, og det har jeg full forståelse for.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Og der ga du nettopp veldig mange en god grunn for å ikke stemme på partiet ditt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Om det å påpeke at journalister også kan tenke seg om noen ganger før de ytrer seg, og at jeg ønsker en samfunnsdebatt basert på dialog og inkludering, fremfor stigmatisering og polarisering, vil koste partiet noen stemmer får det heller være sånn. Jeg synes det er viktigere å stå for de verdiene jeg representerer – som blant annet innebærer et medmenneskelig samfunn, også i måten vi kommuniserer med hverandre :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggeren utrykker igrunnen standpuktet mitt veldig godt:

I believe that insults are a necessary price to pay for freedom of expression, and can certainly not be a legitimate reason to limit people’s right to free speech. But neither should insults be cultivated and become the main type of public discourse. They make rational debate very difficult, and therefore we should avoid them.

http://filipspagnoli.wordpress.com/2009/01/06/limiting-free-speech-10-the-right-to-insult/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det eneste som hjelper er opplysning.

Der finnes ingen troende hverken i kristendommen eller islam som vet hva det de prediker stammer fra eller grunnen til at religionene ble opprettet.

Derfor vil de eskalere mot en kaotisk tilstand.

Det er denne kaotiske tilstanden som kommer til overflaten og som får folk til å reagere.
Det samme skjer om en despot kommer til makten. Man finner det igjen feks i alle de karikaturene som florerte da Napolion drev på.

Og man finner det samme igjen ovenfor personer som i politikken oa.

Det er vel liten tvil om at disse personene godt kunne tenke seg å slippe.

Så spørs det. Har disse tegningene en misjon?
Ja det har det. Det er en uttrykksmåte som forteller mer en ord fordi mennesker generelt er fysisk opptatt av det de kan se med øynene, mer en de er opptatt av fornuft og og fremtidige konekvenser av sine egne handlinger.

Altså en tegning er ment som et speil hvor man kan oppdage seg selv og det man tenker og gjør.

Man kan kalle det en oppdragende vinkling.
Finn deg selv og se hva du driver på med.

Men det gjelder begge sider.
Og derfor må man finne den balansegangen mellom det opplysende og det nedverdigende.

Vi har hatt det samme fenomenet når det gjelder Kristendommen. Fra et kaotisk sammensurium av meninger med biskopper på toppen som ikke har den ringeste anelse om den bakenforligende årsak til religionen, er det nettopp sakelige argumenter mot, som har fått dempet frykten for det ukjente.
Tenk nå på hvor mange år dette har tatt og hvor mange arbeistimer som ligger bak. Det er enormt.
Tenk på hvor mange barn og ungdom og voksne som har begått selvmord fordi DJEVELEN kommer og tar dem.

Det skal sterk lut til for å dempe denne kolektive frykten som i Bibelen kalles “surdeigen”.
Den eser og eser til den sprekker.

Og nå er det på nytt igjen.
Og når den ene “surdeigen” sprekker hopper man over i den første og beste som dukker opp.

Så hvordan ville du fremlegge en rasjonal debatt mellom mennesker som ikke har en rasjonell tankegang?
Det er jo derfor man har laget religionene.

Jeg kan love deg at der er gjordt uendelig mange forsøk bakover i tid for å prøve å stabelisere og forhindre kaos. Det hjelper i noen få generasjoner og så er det på n`igjen.

Så der for må disse tegningene opphøre nå og gå over til saklig opplysende virksomhet som du sier.

Men da må man vite litt om bakgrunnen om hvorfor religionene kom i stand og hensikten med dem.

Ellers blir man sittende uten argumenter i en dialog og følger flertallets stemme eller den sterkestes rett.
Det er ytterst sjelden rett og spesielt ikke innenfor religioner.

Så det er ikke nødvendig å nedverdige noen dersom man vet hva det dreier seg om.
Da vil man måtte hjelpe gjennom opplysninger om det andre ikke forstår.
Men da må man forstå det selv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kloke ord! Ingen grunn til å stadig fyre opp under dette bålet, det gavner ingen og bidrar bare til å øke avstanden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra Hanna! Om du mister noen stemmer på dette, vil du få flere på litt lengre sikt – & velfortjent! Det er i situasjoner som dette at de modige blant “oss innfødte” må si klart i fra & i dette henseende befinner du deg nå i – godt! – selskap med Kåre Willoch som mener Dagbladets trykking av karikaturen (som opphavspersonen er blitt dømt for i selveste Israel, med begrunnelsen at vedkommende har hisset befolkningsgrupper opp mot hverandre) er en sjikane mot muslimer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Heia Hanna

Du fikk ikke med deg lederens intervju i TV der han pekte på Norges engasjement i Afghanistan ? Eller da den samme mann står og advarer hele det Norske folk om et nytt 9.11 i Norge .

Det er lov å være naiv ……..

Dette dreier seg ikke om tegninger. Det er en religionskrig . Den samme krigen som kristendommen gravla for et par hundre år siden . det betyr at i ca 200 år til vil muslimer være verdens mest hårsåre menighet i forhold til sin religion .

Deretter vil de fatte at de er blitt lurt . Deretter vil de skjønne at de millioner som på det tidspunktet er drept , har dødd forgjeves . Det var ingen Mohammed som var profet . Det finnes ingen Allah som er bare muslimenes GUD. Et levesett med bønn 5 x om dagen og asketisk liv er et tapt liv ….

Gud er en , mens religionene vil variere .

Din holdning , ettergivelse og innrømmelse funker ikke for muslimer . Det fører bare til nye krav , helt til de har tatt over ….

Det eneste de fatter er motstand . Knalltøff motstand uten en eneste innrømmelse . I ytterste konsekvens må de miste rettighetene sine . Det skjønner de ….

Hvis ikke vil vi miste våre . La du ikke merke til at de brukte barn som roper slagord mot Norske rettigheter ?

Det kaller jeg hjernevasking av barn og går under kategorien mishandling. Ikke et eneste barnevern kommer til å stille opp .

Sett Norske barn til det samme så skal du se hva barnevernet gjør ……

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lurer på om du blir mer motivert til å blogge ved litt masing? ;) Du skriver så ofte inspirerende innlegg, så jeg håper du finner tid til å skrive ett til blant alt det andre du har å gjøre! :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det gjør jeg Therese, skal prøve å sette av tid til det i morgen ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fantastisk innlegg! Kan ikke gjøre annet enn å si meg enig. Har skrevet litt om dette tidligere i forbindelse med mobbing (http://www.kijo.no/2010/06/05/hvor-er-mobberne/). Folk må lære seg forskjellen på ytringsfrihet og hets. Ytringsfriheten ble til for å få et bedre samfunn. Kritikk/hets uten argumenter gir samfunnet ingenting annet enn negativitet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for det :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og hvor var Hanna E. Marcussen da de slemme ateistene mobbet de kristne på 1900-tallet med kritikk og harselas? Kan vi forvente at hun nå maner til kollektiv unnskyldning for at vi ikke respekterte religionsfriheten for de kristne – selv om disse (akkurat som islam fremdeles…) av og til gikk ut over rettighetene til andre?
Dette er et uhyre svakt innlegg, Marcussen, og viser at du overhodet ikke skjønner hva debatten faktisk handler om – nemlig hvorvidt muslimer og islam skal ha fritak mot kritikk og harselas, noe kristendommen ikke fikk.
Hadde vi ikke knekket kristendommen sin politiske makt, så er det faktisk ikke sikkert vi hadde sittet her og diskutert islam i det hele tatt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fornuftige ord. Også fra kungfuz og jeg ble litt nysgjerrig hva gjaldt årsaken til at religioner oppstår. Jeg har gjort meg mine tanker om akkurat det temaet og det ville jo vært interessant å se om andre har lignende tanker og idéer.

Når det gjelder Freddy Stangnes så kan jeg bare si at du ser ut til å være helt på linje med Muhammed selv:) Han anså nemlig også at Gud er en mens religionene vil variere. Allah betyr ikke annet enn “Gud” på arabisk og Muhammed anså jo ikke at det han benevnte Gud var noe annet enn den samme Gud som jøder og kristne taler om.

En annen sak er jo at en del muslimer synes å ha forvrengt denne grunntanken, bla. a. wahabbitene. Det finnes også de som mener at tanken om at det ikke skal finnes tvang i religionen, er abrogert av senere suraer men til og med den tanken strider jo i mot hva som sies i Koranen om nettopp dette, nemlig at man ikke skal endre på det som sies der. Vel, mytiske skrifter skal man på ingen måte ta bokstavelig:)

Men uansett så er min tanke den at man i Norge behøver å komme seg opp av venstre-høyreskyttergravene og begynne å tenke nytt og fordomsfritt. Det synes meg som om man henger etter på dette området her og det er vel derfor det ikke eksisterer et større grønt parti enda slik det gjør i de fleste andre europeiske land for tiden.

Det er derfor prisverdig å se at et slikt er i sin spede begynnelse:)

Lykke til videre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Reading Indisk korte historier fra internett er den perfekte tingen for dem som ikke kan få en eldre til å fortelle dem om disse historiene. Kravene til dagens live gjør det så vanskelig d å få den rette personen som kan ta deg gjennom disse, men takket være internett mbt sko nettbutikk, kan du dra nytte og lære mer av det gamle indiske kulturen som er rik på moralske leksjoner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00